– Hør på oss, bruk oss!

(21.04.23) – Hør på hva vi har å si – og bruk oss! Det var den klare oppfordringen fra Vilde Bilstad og Mats Holand da de frontet Norturas nye Ungdomsutvalg på årsmøtet.

Vilde på talerstolen på Årsmøtet. Foto: Håvard Simonsen, Faktotum

Det var årsmøtet i fjor som tok initiativ til opprettelsen av Ungdomsutvalget. Utvalget ble opprettet tidligere i år og alle de seks medlemmene var på plass på årsmøtet.

Bilstad og Holand kom med klare oppfordringer om å bruke Ungdomsutvalget aktivt og lytte til forslag og innspill fra yngre bønder, ikke bare i utvalget, men over hele landet.

Holand understreket spesielt hvor viktig det er at Nortura er «på» og oppretter rask kontakt med nye bønder som etablerer seg.

Ungdomsrepresentantene understreket også sterkt at det trengs mye informasjon og kunnskapsoppbygging om samvirke blant yngre bønder og at ungdom generelt har for liten kunnskap om norsk landbruk.

Ungdomsutvalget på Årsmøtet. Foto: Håvard Simonsen, Faktotum
UNGDOMSUTVALGET PÅ ÅRSMØTET 2023: Fra venstre Andrea Kjellstad (Vest), Mats Holand (Nord), Marthe Sirivik (Midt), Vilde Bilstad (Agro), Embrik Øen (Øst). Martin S. Paulseth (Innlandet) var ikke på benken her, men stod virkelig fram under årsmøtemiddagen.

Viktig

Mange av årsmøteutsendingene trakk fram viktigheten av å få et ungdomsorgan inn i eierorganisasjonen.

En av dem var Lenita Salte fra RU Agro. Hun tok også til orde for å utarbeide et opplysnings- og oppslagsverk til ungdom om hvor maten kommer fra. – Det er det mange som ikke vet, poengterte hun.

«Takk for maten»

Martin Selmer Paulseth fra Innlandet holdt en flott «takk for maten» tale etter festmiddagen, det virkelig står respekt av hvordan han løste det oppdraget!

Martin Selmer Paulseth fra Innlandet