BRSV og Coronavirus – hvordan håndterer vi livdyromsetning og transport?

(Sist oppdatert 01.03.17) Skal vi lykkes med å redusere omfanget av disse to virussykdommene BRSV (bovint respiratorisk syncytialvirus) og BCoV (bovint coronavirus) må livdyromsetting og dyretransport skje på en strukturert måte. Det er viktig å redusere muligheten for smitteoverføring mellom besetninger.

Av: Sigrunn Hestenes, tidl. fagsjef inntransport i Nortura

Dyrebil Nortura

Prøver viser at det er en omfattende utbredelse av smittestoffene, men mange av de positive besetningene (som har antistoff mot smitten) blir negative når nye prøver er tatt.

Vi oppfordrer produsenter som har fått Rød status på første prøverunde å gjennomføre ytterligere prøvetaking for å se om status kan være Grønn. Melkeprøve av 1.kalvskyr, evt. blodprøve av ungdyr, vil gi svaret på besetningens status for disse to sykdommene. Sikrere status vil lette arbeidet med å omsette livdyr, og planlegge transport på en smittesikker måte.

Besetningene vil bli plasserte i to kategorier:

  • Rød: Har eller har hatt BRSV og/eller Coronavirus
  • Grønn: Har ikke smitten på det tidspunktet prøven er tatt

Smitte skjer først og fremst gjennom kontakt mellom dyr, og gjennom persontrafikk mellom ulike fjøs. Målet er å omsette dyra fra grønn til grønn status, og fra rød til rød status.

Skal vi lykkes må vi derfor ha et godt system for livdyromsetting og transport:

Livdyr:

  • Livkalver/kviger/kyr (både ammeku- og melkebesetninger): Her sørger vi for at "grønne" besetninger kun får "grønne" livdyr, dette gjelder også fôringsdyr, hvis dette kjøpes. Til besetninger med rød status kan det bli levert dyr av begge kategorier.
  • Fôringskalv til rene framfôringsbesetninger: Her omsetter og transporterer vi begge kategorier sammen.

Slaktedyr:

  • Vi tar hensyn til ulik status dersom dette er mulig, men kan ikke alltid hente først hos produsenter med grønn status før vi henter hos de med rød.

Som produsent må du selv ta et ansvar for å holde din besetning fri for smitte. For å være trygg må driving av dyra ut til døra gjøres selv, slik at sjåføren aldri må gå inn i fjøset. Etablering av utleveringsbinger på utsiden av bygget kan være en løsning for mange.

Se også Kontrollprogram for BRSV og BCoV

Se også Felles retningslinjer for sjåfører og bønder