Felles retningslinjer for sjåfører og bønder

(29.03.17) Arbeidsgruppen for kontrollprogram BRSV/BCoV har vedtatt noen enkle punkter som skal bidra til å redusere risikoen for smittespredning av BRSV/BCoV.

Dyrebil

Til produsent som tar imot dyrebilsjåfør

 • Gi tydelig beskjed, gjerne ved innmelding, om du ikke ønsker at dyrebilsjåfør skal inn i fjøset.
 • Sjåfør og bil er alltid urein sone. Det vil alltid være en risiko ved å slippe dyrebilsjåfør inn i besetningen.
 • Husk at dyrebilsjåføren kan ha vært i en besetning med smitte før han henter hos deg, selv om slakteriet alltid prøver å ta hensyn til smitterisiko når de legger opp kjørerutene.
 • Hvis dyrebilsjåfør må inn i fjøset bør besetningens eget skotøy og klær brukes, såfremt dette er i riktig størrelse.
 • Fottøy og klær må vaskes grundig før det kan brukes på nytt i fjøset.
 • Bilen er urein sone. Hvis du har hjulpet sjåføren og vært på dyrebil/rampe sammen med sjåfør, må du bytte klær og sko før du går inn i fjøset igjen. Sko må vaskes spesielt grundig.
 • For å ha oversikt over hvem som har vært inne i besetningen, er det lurt å føre journal over besøkende.

Til dyrebilsjåfører

 • Spør alltid om lov før du går inn i besetningen!
 • Hvis du må inn i besetningen, skal reint fottøy og overtrekkstøy brukes. Helst skal besetningens eget fottøy og overtrekkstøy brukes.
 • Fottøy og overtrekkstøy tas på der hvor dyra lastes ut. Grensen mellom ren og uren sone vil som regel være dørterskelen. Ikke bruk den vanlige smitteslusa for besøkende.
 • Eget fottøy skal stå igjen på utsiden av døra ved dørterskelen. Besetningens/reint fottøy tas på innenfor og settes igjen utenfor døra etter opplasting. Det er produsentens oppgave å vaske disse grundig før de brukes i fjøset igjen.

Mer informasjon

For mer detaljert informasjon om smitteforebygging henvises til temaheftet "Trygg og smittesikker inn- og utlasting av storfe", også lenket fra artikkelen Kontrollprogram for BRSV og BCoV.

Kontrollprogram Bekjempelse av BRSV/BCoV er et nasjonalt samarbeid mellom Tine, Helsetjenesten for storfe, Nortura, KLF, Q-Meieriene, Animalia, Geno og TYR.

Se også – hvordan håndterer vi livdyromsetning og transport?