Endring på krav til fettkompensasjon for Angusavtalen

(01.09.23) Utviklingen siste år viser at magre slakt har lavere andel IMF, intramuskulært fett. Høy andel IMF er kjent for å gi mørere kjøtt. Det er en viktig faktor i Angus-konseptet.

Angus på beite

For å øke andel med slakt med godkjent IMF må minstekravet til fettgruppe for Angus fettkompensasjon økes fra 3- til 3. Endringen gjelder fra mandag uke 39.

Alle godkjente Angusslakt får Angustillegg, de slakt som også treffer kravet til alder, vekt og fettgruppe vil få en fettkompensasjon på kr 6,00 i tillegg. Kviger får kr 9,00 i fettkompensasjon. 

Det er ønskelig å holde så høyt Angustillegg som mulig. Da er det viktig å ha en høy andel slakt som går videre i varestrøm og som kunden betaler en høyere pris for.

Det ble tidligere innført stans i nytegning av Angusavtaler. Denne stansen vil nå også gjelde for Agro-området, Rogaland og Agder.

Relatert informasjon