Landsvinnere Husdyrtreff melkeproduksjon – Tomb Videregående skole

(28.05.21) Årets Landsvinnere på melkeproduksjon er Johannes Tjelmeland fra Leirsund, Sigve Hansen fra Vågaholmen og Emil Urnes fra Fortun. De går i VG2-klassen på Tomb videregående skole.

Fra venstre: Johannes Tjelmeland, Leirsund, Sigve Hansen, Vågaholmen, Emil Urnes, Fortun og lærer Tore Framstad.

Årets oppgave bestod i å analysere et årsoppgjør fra Kukontrollen fra en besetning som drev økologisk melkeproduksjon. Elevene ble her utfordret til å reflektere over utfordring med beiting og robotmelking sett opp mot debioregelverket. Videre måtte de besvare spørsmål om brunstkontroll og avl og den tradisjonelle oppgaven om landbrukssamvirket.

Årets landsvinnere har levert en ryddig og fin besvarelse. I den første delen setter gruppa søkelyset på de mest sentrale utfordringene besetningen hadde. De tolker tall fra Kukontrollen på en god måte. Foreslåtte forbedringstiltak vitner om god praktisk erfaring fra melkeproduksjon i robotfjøs, forståelse for sammenhengen mellom grovfôrkvalitet og kraftfôrforbruk, og ikke minst utfordringer knytta til beite i robotfjøs. De har ellers utarbeidet noen oversiktlige økonomiske kalkyler underveis. De viser også god forståelse for bruk av ulike avlsverktøy, og har fått med at landbrukssamvirket er avgjørende for høy selvforsyningsgrad og spredt bosetting.

Gruppas praktiske erfaring kommer veldig godt til syne gjennom store deler av besvarelsen. Dette var avgjørende for at det i år var denne oppgaven fra Tomb som ble kåret til den beste besvarelsen på melkeproduksjon i Husdyrtreff i år.

Kontaktpersoner for presse:

 

Husdyrtreff 2021

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff ble første gang arrangert i 1981/82.

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene. 

13 skoler og ca 200 elever var påmeldt på årets husdyrtreff-tevling. De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring. 15 av besvarelsene var på melkeproduksjon, 12 på storfekjøttproduksjon, 19 på saueproduksjon, 3 på fjørfeproduksjon og 3 på svineproduksjon. Av årets innleveringer var 46 besvarelser fra ordinære elever og 6 oppgaver fra voksenagronomelever.

Som arrangør av Husdyrtreff synes vi det er både viktig og artig å få være med å bidra til kompetansebygging. Det gjør vi også ved at landets husdyrlærere annethvert år blir invitert til et dagseminar hvor vi presenterer fagnytt innen de ulike husdyrproduksjonene.

Vi gratulerer de flinke vinnerne av årets Husdyrtreff og spesielt Senja Videregående Skole som har årets vinnerlag på sau, og Tomb Videregående Skole i Råde som har vinnerlagene på alle de andre dyreslaga!