Landsvinnere Husdyrtreff storfekjøttproduksjon – Tomb Videregående skole

(28.05.21) Vinnerlaget på Husdyrtreff storfekjøttproduksjon i år består av fem flinke elever som går på Tomb Videregående skole.

Fra venstre: Louise Mathiesen, Sætre, Gjertrud Grytnes Jordet, Hedalen, Gudbrand Gamkinn, Gran, Hans Ole Grimsrud, Begna, Even Østeby, Slitu og lærer Tore Framstad.

Om vinnerelevene

Louise Mathisen kommer fra Hurum, der driver de en skogseiendom, og hun ønsker å ha ammeku etter hvert.

Hans Ole Grimsrud kommer fra Begna i Valdres. På gården han kommer fra, driver de med oppfôring av kviger til slakt. Han ønsker også å satse på ammeku med full fremfôring senere.

Gudbrand Skeie Gamkinn fra Gran på Hadeland kommer fra et bruk med allsidig storfeproduksjon. De har både ammeku, melkeku og oppfôring av okser. Han ønsker å satse videre på dette.

Even Hovhaugholen Østeby kommer fra Indre Østfold, og de har en Charolais besetning med full fremfôring. Etter Tomb ønsker han å satse videre på dette.

Siste dame på vinnerlaget er Gjertrud Grytnes Jordet fra Hedalen i Valdres. Hjemme hos henne er det skog og hjort som står i fokus, men Gjertrud har stor interesse for ammeku og kunne nok tenke seg å drive noe med dette senere.

Oppgavebesvarelsen fra vinnerlaget på storfekjøttproduksjon inneholder gode og riktige svar, med mange egne tanker og vurderinger. De synes at det har vært både lærerikt og gøy å få lov til å fordype seg i en oppgave som det en gjør i Husdyrtreff. Spesielt det å snakke med bønder og vurdere ulike løsninger trekkes frem som positivt.

Kontaktpersoner for presse:

  • Husdyrtreff: Tyr v/Guro Th. Alderslyst, tlf.905 52 820, e-post: ga@tyr.no
  • Tomb: Kari-Mette Sundby, tlf: 917 52 610, e-post: mette@tomb.no
 

Husdyrtreff 2021

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff ble første gang arrangert i 1981/82.

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene. 

13 skoler og ca 200 elever var påmeldt på årets husdyrtreff-tevling. De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring. 15 av besvarelsene var på melkeproduksjon, 12 på storfekjøttproduksjon, 19 på saueproduksjon, 3 på fjørfeproduksjon og 3 på svineproduksjon. Av årets innleveringer var 46 besvarelser fra ordinære elever og 6 oppgaver fra voksenagronomelever.

Som arrangør av Husdyrtreff synes vi det er både viktig og artig å få være med å bidra til kompetansebygging. Det gjør vi også ved at landets husdyrlærere annethvert år blir invitert til et dagseminar hvor vi presenterer fagnytt innen de ulike husdyrproduksjonene.

Vi gratulerer de flinke vinnerne av årets Husdyrtreff og spesielt Senja Videregående Skole som har årets vinnerlag på sau, og Tomb Videregående Skole i Råde som har vinnerlagene på alle de andre dyreslaga!