Objektiv klassifisering av storfe – lengdemåling

(Sist endret 22.03.19) Fra 7. januar 2019 ble det innført et nytt system for fastsettelse av klasse for storfe. Den største endringen er at klassifisørene ikke lenger skal avgjøre slaktets klasse, men at dette blir gjort automatisk ut fra registreringer om det gjeldende slaktet.

Klassifisering av storfeslakt: Olav Magne Lystad er slakter og klassifisør. Han jobber ved et av slakteriene som har testet det nye klassifiseringssystemet for storfe siden 2016. Olav Magne forteller om klassifisering og bruk av lengdemåling.

Den nye metoden baserer seg i stor grad på forholdet mellom vekt og lengde på slaktet, samt alder, kjønn, rase og data fra Husdyrregisteret.

Slik fungerer det

  • lasermålingLengde av slaktet blir målt mens slaktet henger på vekta. Lengde er avstanden fra slaktekroken og ned til første torntapp i ryggen, ved overgangen til nakken. Lengde vil registreres ved de fleste slakterier ved hjelp av en halvautomatisk lasermåler. Lengden bestemmes ved at en operatør innstiller laserstrålen på det riktige målepunktet i overgangen mellom ryggen og nakken.
  • Alder og kjønn fastsettes fra registreringer i Husdyrregisteret. Rase besluttes ut fra rasekodene til slaktedyrets 16 tippoldeforeldre. Hver av disse har en tosifra kode som sier hvilken rase disse dyrene var.
  • Alle slakt inndeles i 4 rasegrupper, (1) Holstein, (2) NRF og gammelnorske raser, (3) Lette kjøttfe og (4) tunge kjøttfe. Ut fra rasene til tippoldeforeldrene beregnes prosentvis andel for de ulike rasegruppene for slaktet.
  • I beregningen av klasse så får slaktet poeng ut fra rasegruppefordelingen, flest poeng med høy andel i rasegruppe 4, tunge kjøttfe. NRF og gammelnorske raser får ingen poeng for rasegruppe.

Forutsatt riktig lengdemåling så blir dette et objektivt mål, og klasse blir fastsatt ut fra objektive registreringer. Det vil bli tatt bilde av alle slakt i forbindelse med lengdemålingen for å dokumentere at lengdemålingen er korrekt innstilt.

Godt utprøvd system
Utprøvingen av systemet startet ved to slakterier i 2016. I 2018 har systemet vært i daglig bruk ved klassifisering på 14 slakterier. Ved årsskifte vil over 150 000 slakt være klassifisert ved hjelp av det nye lengdemålingssystemet. Dette tilsvarer nærmere halvparten av alle storfeslakt.  

Fra januar 2019 vil systemet være i bruk ved alle 26 storfeslakteriene i Norge, inkludert nødslaktmottakene.

Ta kontakt med slakteriet ditt eller Animalia om du har spørsmål til den nye metoden for klassifisering av storfeslakt. Se også artikkelen Spørsmål og svar for mer informasjon om bakgrunn for endringen.