Prisløype for storfe 2. halvår 2023

(Oppdatert 22.08.23) Målet med prisløypa er at gjennomsnittsprisen for alle slakt som er levert innenfor et halvår i sum når nivået på PGE. Nortura endrer prisen på storfe igjennom halvåret med mål om å best mulig kunne dekke markedet med ferskt storfekjøtt når etterspørselen er størst. Dessverre påvirker telledato og markedsdekning slaktingen av storfe, og vi må derfor bruke pris for å jevne ut leveransene. Det er disse faktorene som påvirker prisløypa i størst grad.

Storfe i fjøset, illutrasjonsbilde

Av: Ole Anders Fjeldberg, fagsjef storfe i Nortura

På grunn av svakere salg av helt slakt enn forventet, reduseres engrosprisen for storfe med kr 4,00 pr kg fra mandag 21. august. De øvrige endringene i prisløypa gjennomføres som planlagtmed unntak av omsetningsavgiften som Omsetningsrådet 22. august vedtok å å øke satsen med 1 kr for i høst. Økningen kommer fra 4. september.

Prisløypa er fastsatt for 2. halvår 2023. Formålet med prisløypa er å ta ut planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) på en slik måte at den gir et best mulig samsvar mellom slakting og etterspørsel.

Overordnet ønsker Nortura en høy slakting og innmelding av storfe gjennom sommeren for å sikre markedsdekning av ferskt norsk storfekjøtt. Selv om engrosprisen trappes ned i uke 27, holdes prisen på et høyt nivå frem til begynnende nedtrapping i uke 36 og mot telledato 1. oktober (uke 40).

Uke Uke 27 Uke 34 Uke 36 Uke 38 Uke 40 Uke 46 Uke 48
Dato 3. jul 21. aug 4. sep 18. sep 2. okt 13. nov 27. nov
Endring i engrosspris - 0,30 - 4,00 - 0,50 - 0,70 - 1,00   + 0,60
Endring i omsetningsavgift     + 1,00   + 1,50 - 0,80  
Ekstra avtaletillegg              
Endring i avregningspris - 0,30 - 4,00 - 1,50 - 0,70 - 2,50 + 0,80 + 0,60

Det er også denne gangen lagt til en prisnedgang mot telledato for å utligne satsene for slaktemodne dyr, for å ha god dekning av ferskt norsk storfekjøtt gjennom sommermånedene juli og august. God markedsdekning i denne perioden vil få mest mulig storfekjøtt ut i markedet, forhindre import av ferskt kjøtt og begrenser innfrysning av storfe til reguleringslager.

Nedtrappingen i engrospris starter i uke 36 og vil foregå i tre trinn. Andre nedtrapping blir uke 38 og vil sammen med prisnedgangen i uke 40 utligne verdien av å holde på fôringsdyr over telledato med dagens satser ved telling. Siste nedtrapping fra uke 39 til 40 er basert på nedgang i engrospris og økning i omsetningsavgift.

Omsetningsavgiften settes ned i uke 46 og er årsaken til første prisøkning etter telledato. Engrosprisen settes opp i uke 48 for å sikre dekning av ferskt storfekjøtt mot slutten av 2023.

Reguleringslageret var på 4900 tonn storfekjøtt 1. januar 2023 og forventes å være betydelig også ved utgangen av året. Dette er hovedårsaken til en fortsatt høy omsetningsavgift som vil reduseres etter en periode med markedsbalanse.

Prisløype 2. halvår