Priser og tillegg for Norsk Kjøttfe

(Sist endret 22.01.18) Norsk Kjøttfe er en avtalebasert varestrøm der buskaper må være forhåndsgodkjente.

logoGodkjente buskaper får tilgang til innmeldingsrutinene og det er kun innmelding på Internett. Dersom du ønsker å inngå avtale om leveransemulighet til Norsk Kjøttfe, ber vi om at avtale fylles ut og sendes til:

Nortura medlemssenter Rudshøgda
Postboks 70
2360 Rudshøgda

» eller fylle ut elektronisk avtale

Avtale

» Avtale om levering av slaktedyr til Norturas spesialvarestrøm Norsk Kjøttfe, pdf

- Det er svært viktig at riktig mobiltelefonnummer og e-postadresse fylles ut.
- Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Nortura medlemssenter.

Krav og tillegg for Norsk Kjøttfe
Krav til klasse O+ eller bedre
Krav til fettgruppe Fra gruppe 1
Slakt av ung okse, kvige, kastrat og ung ku
 
Avregningspris gjeldende notering + kr 2,50
Sesongtillegg Norsk Kjøttfe uke 1 til 13 kr 1,50
Sesongtillegg Norsk Kjøttfe uke 14 til 26 kr 2,50
Sesongtillegg Norsk Kjøttfe uke 27 til 30 kr 1,50
Sesongtillegg Norsk Kjøttfe uke 31 til 52 kr 0
Slakt av ku  
Avregningspris gjeldende notering + kr 1,00
 

I tillegg kommer tillegg innmelding 5 ukers avtale, puljetillegg, ku/kalv avtale og klassetillegg, se leveringsvilkår.
 

Krav til driftsopplegg, slaktekvalitet og innmeldingsordning

Krav til driftsopplegget på gården:

 • Drifta på gården er i henhold til KSL
 • Besetning skal være med i storfekjøttkontroll eller kukontroll. Avstamning må kunne dokumenteres med semin, stambok eller opprinnelsesnummer.
 • Beiteperioden på gården skal være min. 12 uker
 • Ammeperioden skal være min. 16 uker
 • Drifta på gården må være slik at trekk for urein hud minimaliseres.
 • Norturas vedtekter om leveringsplikt må være oppfylt for at avtalen om levering av slaktedyr til spesialvarestrømmen Norsk Kjøttfe skal være gyldig
 • Gården skal presentere seg slik at den kan ta imot besøk av forbrukere

Krav til slakt til Norsk Kjøttfe:

 • Nortura viderefører de raser som til nå har vært med i Norsk Kjøttfe:
  Charolais, Hereford, Limousine, Kjøttsimmental, Aberdeen Angus, Tiroler, Grauvieh, Blonde d`Aquitaine, Piemontese, og Highland Cattle.
 • Rasereinhet:
  • Far 100 % rein rase og være av semin, stambokført eller ungdyrkåra.
  • Mor 50 % kjøttfe.
 • Kategorier: Ung okse, kvige, kastrat, ung ku, ku (fra 18. juli 2016)
 • Slakteklasser: O+ eller bedre
 • Fettgrupper: Fra og med fettgruppe 1
 • Slakt fra dyr med trekk for uren hud i kategori 2 og dyr som får anmerkninger av Mattilsynet på slakteskrotten og delkassasjoner vil ikke få utbetalt pristillegget for Norsk Kjøttfe.
 • Det gis ikke tillegg på slakt som helt eller delvis tas i retur.

Innmelding av Norsk Kjøttfe

 • Medlemmer med avtale om Norsk Kjøttfe skal melde på dyrene på min side på nettet, viktig at dere velger norsk kjøttfe som avtaletype. Hvis det er dyr dere ikke får opp på innmeldingsbildet, ta kontakt med ditt lokale medlemssenter.
 • Sjekk at alle opplysninger er korrekt registrert i Storfekjøtt-/Kukontrollen. Det betyr ikke minst at de er registrert med riktig rase/rasekombinasjon.
 • Når du melder inn skal dyrets opprinnelsesnummer registreres og ønsket basisuke velges.
 • Innmelding av norsk kjøttfe må meldes inn 3 uker før ønsket slakteuke (basisuke).
 • Om det leveres andre dyr enn de som er innmeldt må det gis melding til dyrebilsjåføren slik at inntaksseddel blir korrigert! Viktig at hele opprinnelsesmerket blir skrevet opp.