Livdyr av kjøttfe for salg tilførselsområde Rudshøgda

(03.09.18) Oversikt over tilgjengelig kjøttfe for salg.

Av: Morten Sakshaug og Hilde Mangerud

Kjøttfe avlsdyr innmeldt: 

Ant

Rase

kvige/ku

Div.
oppl

Bed/
Ins

Forv.
kal.

Sted

BRSV/
BCoV

Ref. Nr.

3 SIM/ Tung X Drektig ku 2 født 2015 1 født 2011 SIM August Ringebu Grønn 29
3 Angus-X drekige kyr   Angus mars Heggenes Rød 34
6 AA/krysninger Dr kyr 3 AA/ 3 cha-X HF mars Slidre Rød 38
4 Hereford Dr kyr noen krysninger med CHA HF Febr/mars Vang i Hed Grønn 39
4 Hereford Dr kviger Ins. med HF HF mars Rena Rød 40
20 Tungrase-X Dr kviger Ins   mars/april Rena Rød 41
16 AA/AA-X Dr kviger 7 Renraset/9 med litt NRF Angus mars/april Lesja Rød 42
2 SIM Ungkviger Stambokførbare f:mars 18     Svingvoll Grønn 43


Hvis du er interessert i noen av disse eller andre dyr enn det vi har innmeldt er det bare å ta kontakt med livdyravdelingen. Send en mail eller ring oss på tlf. 48120400, eller send e-post til morten.sakshaug@nortura.no / hilde.mangerud@nortura.no


Avlsokser innmeldt:

Dette er brukte okser vi har innmeldt for salg:

Rase Alder /div.opplysninger Kommune Referanse
Angus F: 06.02.15. Renraset. Sønn av 74020 Carl av Grani. Kollet Rendalen 2827
Angus F: 13.02.17. Renraset. Sønn av 60398 Jostein av Nords. Lomen 2857
Angus F: 05.02.17. Stb.nr. 64107. Sønn av 74034 Fyn av Grani. Staurokse. lan leies Bagn 2868
Angus F: 18.01.16. Stb.nr. 62411. Sønn av 74047 Ivar av Li. Vinstra 2871
Angus F: 24.01.16. Stb.nr. 63270. Sønn av 74048 irving fra Li. Snertingdal 2885
Angus F: 16.02.15. Stb.nr. 62098. Sønn av 60245 Inge av Grani. Jevnaker 2890
Hereford F: 27.01.15. St.b.nr: 61423. Sønn av 59678. Kollet. ledig fra slutten av juni. Hokkåsen 2849
Hereford F:11.01.17. Renraset. Sønn av JC 743 Fast Time. Kollet Slidre 2860
Hereford F: 28.04.16. Renraset. Sønn av 62865. Kollet Lalm 2862
Hereford F: 31.01.17. Stb.ført. Sønn av AXA Golden-Oak XC. Kollet Vinstra 2865
Hereford F: 28.02.16. Renraset. Sønn av 71072 international. Kollet Skåbu 2866
Hereford F: 10.03.16. Stb.nr. 63816. Sønn av 59732 Felix ET av Kvekb. Kollet Gausdal 2884
Hereford F:26.01.15. Stb.nr. 61828. Sønn av Bare Mr you tube. Nyvler Løten 2886
Hereford 31.01.14. Stb.nr. 64383. Sønn av 71031 Cesar av Kleivi. Kollet Vang I Hed 2887
Hereford 29.02.16. Renraset. Sønn av 71072 International av.. Kollet Fåvang 2889
Hereford 25.03.16. Stb.nr. 63245. Sønn av 60932 Igor. Kollet Dovre 2891
Charolais F: 23.03.14. Renraset. Sønn av JGC Felix 422 ET. Nyvler Rudshøgda 2870
Charolais F: 24.12.14. Stb.nr. 61333. Sønn av 70075 Erlend av Bakke. Avhornet Biri 2877
Charolais F:30.03.17. Stambokføres. Sønn av 62632 Kaptein av Flittie. Avhornet Lora 2880
Charolias F: 19.03.17. Stambokføres. Sønn av 62632 Kaptein av Flittie. Kollet Lora 2879
Charolais F: 30.03.16. Stb.nr. 63251. Sønn av 60734 Jonas. Kollet Sør-Fron 2888
Angus F: 20.03.15. Stb.nr. 62706. Sønn av 74043 Hovin Hauk. Kollet Stange 2883
Simmeltal F: 24.09.13. Renraset. Sønn av 73053 Lykke Basse P. Kollet Lillehammer 2864
Simmental F: 11.01.08. Stb.nr. 73057. Sønn av  73037 Østervang Thor-P. Kollet Gaupen 2875
Limousin F: 02.12.15. Stb.nr. 63014. Sønn av 59076 Blueline av Eide. Avhornet Torpo 2874
Limousin F: 07.03.15. Stb.nr. 61322. Sønn av 72046 Bjarne ac Schjøll. Avhornet Bøverbru 2876
Limousin F: 04.02.12. Stb.nr. 58983. Sønn av 58190 Eduard Av Høiby. Avhornet Lersjaskog 2883

 
Vi har også kåra ungokser for salg. Ta kontakt for nærmere informasjon (kan variere noe i hht.rase/årstid)

Transport over større avstander vil  bli dyrere enn oppsatte satser.

Ønsker du flere opplysninger om dyra kontakt Morten Sakshaug eller Hilde Mangerud

tlf. 48 12 04 00 , eller send e-post til morten.sakshaug@nortura.no / hilde.mangerud@nortura.no