Livdyr av kjøttfe for salg tilførselsområde Rudshøgda

(11.05.23) Oversikt over tilgjengelig kjøttfe for salg.

Av: Theresa Hammer  

Hvis du er interessert i noen av disse eller andre dyr enn det vi har innmeldt er det bare å ta kontakt med livdyravdelingen. Send en mail eller ring oss på tlf. 95 51 84 00, (Ikke SMS) eller send e-post til sara.beate.braten.asbjornsen@nortura.no / theresa.hammer@nortura.no

Avlsokser innmeldt:

Rase

Alder/div. opplysninger

BRSV/ BCoV

Kommune

Ref.nr.

Lim F. 30.01-19. Ind.nr 517/Stb.nr 66714. Avhornet. ledig sept 23 Rød Gol 3047
Cha F.30.09.18.Ind.nr.1289,stamb.nr.66508.Hornet. Rød Tynset 3084
Lim. F. 19.08.16, 11020465/1286 - 63711, kolla Rød Gran 3103
Lim. F.23.04.17, 04150201/1785-65084, kolla? Rød Kolbu 3174
Sim. F.29.02.20 ,2506893/2012-67649 ,PP kolla. Juni 23 Grønn Brandval 3176
Ang. F.26.01.21, 2501913/1480,ledig etter 1. juli   Vinstra 3177
Dex. F. 27.03.17 01280109/1706-64160, Horna Rød Heidal 3190
Her. F.01.03.19 ,04290050/1923-66546 , avhorna,etter 15.05   Roa 3191
Lim. F. 24.11.18 05341179/0503-66540, avhorna Rød Tylldalen 3216
Gråfe F. 30.09.22 2503208/00068 - 69469, avhorna   Dombås 3223
Cha. F. 29.12.18 07130325/9811 Kolla Rød Osen 3226
Her F.13.01.22 2500900/2201-69344  ,Kolla Rød Roverud 3238
Her F.19.02.20 2498357/2001             Kolla Grønn våler 3240
Cha F.11.09.20 237879/1909, avhorna Rød Tynset 3250
Ang F.08.03.20 2506111/383-67153, kolla Grønn Våler 3251
Gråfe F.26.02.21 02498637/2132-69122 Avh. Rød Dombås 3252
Cha F.15.01.19 06230382/0917-66393 Kolla, tidl Staur okse. Ledig 15. juni. Rød Skjåk 3253
Cha F. 02.01.22 2504113/01019. PP kolla. Ledig høst. Rød. Etnedal 3255
Her F.03.04.21 2498560/2143 Embryo  Kolla Grønn Rena 3257
Her F.17.12.-19 041550201/9001           Kolla Rød Alvdal 3258
Ang F.14.04.-18 11020471/0425             Kolla Rød Jevnaker 3259
Lim 2545581/00568 69067 Avhorna. Rød Torpo 3261
Her F.13.02.-22 2503994/02212-69563, kolla ,ledig fra ca 01.07.-23 Grønn Kvam 3262
Ang F.29.01.-21 2501913/01482-68935  Rød Follebu 3263
Her F.29.02.-20 2038-67999-kolla Rød Gardvik 3264
Ang F. 31.03.-19 0362-66693 Rød Heggenes 3265
Cha F.05.02.-22 2730242/02267 kåra-Ikke st.b. Kolla Rød Øyer 3266
Cha F.09.02.16 05200041/6031 62572 Kolla.Ledig15/6 Rød Skjåk 3267
Sim F.09.02.18 05440285/8005 64527 Kolla.Ledig12/6 Rød Vang på H.

3271

Lim F.30.01.19 05341179/0517 66714 Avhorna. ledig sept 23. Rød Gol

3273

Sim F. 01.03.19 04122255/1255 67289 Kolla Rød Stange 3274
Sim F. 30.01.22 2492342/02211. Prod. okse. Rød Løten 3275
Lim F. 18.02.22 2492342/02219. Lettkalver. Kolla. Rød Løten 3276
Lim F. 27.03.22 2492342/02231. Lettkalver. Kolla. Rød Løten 3277
Lim F. 20.03.21 2492342/01034 68366. Kolla. Rød Løten 3278
Ang F. 17.02.20  2499234/02023 67803. Kolla. Rød. Gausdal 3279
Lim F. 03.11.21  2490674/01680. Kolla. Rød Jevnaker 3280
Lim F. 20.03.18 04125017/1749 67749. Kolla. Rød Jevnaker 3281

Dette er brukte okser vi har innmeldt for salg.

Vi har også kåra ungokser for salg. Ta kontakt for nærmere informasjon (kan variere noe i hht.rase/årstid)

Transport over større avstander vil  bli dyrere enn oppsatte satser.

Kjøttfe avlsdyr innmeldt:

Rase/antall Div. Opplysniger BRsv/BCov Kommune Ref.
Cha/NRF 10 Kviger,bed.klare Grønn Jevnaker 394
1 NRF/X KjøttSimental F.09.06.-21 Rød V.Gausdal 439
Cha 3 kviger, 1 ku Rød Lunner 440
Her. 9 stk Kviger, bed klare vår-23 Grønn Løten 451
NRF/Lim. 3 Kvigekalver f.-2022 Rød Skreia 485
Ang. 7 bed.klare,selges som drektige høsr-23 Rød Vågå 487
Ang. 20 kvigekalver f.-22 Rød Svartsum 497
Cha X 15 Dr. kviger, kalving apr/mai Rød Furnes 518
Lim/NRF 2 kviger f. juni-21   Brummunddal 527
Ang X 6 Dr.m Angus, 2 gamle Rød Nes på Hedm. 534
Cha/Sim X Mange; høstkalvere og vårkalvere   Ringerike 535
Cha. 1 dr. kvige, kalving aug. Rød Alvdal 536
Sim. 8 Åringskviger, f. feb/mars-22 Rød Folldal 537
Sim. 8 Åringskviger f. mai/juni-22 Grønn Valdres 541
Cha Ca 10 ku m/ung kalv v/fot Rød Follebu 542
Ang X 5 kviger m/kalv f. jan og feb Rød Dombås 543
Ang/NRF 1 Ku m/kalv f. mars   Helgøya 544
Lim 6 dr ku 1 dr kvige, kalving april Rød Tynset 545
Tungrase X 14 ku/kviger kalving fra 17/5 Rød Hemsedal 546
Cha 4 dr kviger kalving fra 15/5.  Rød Hunndalen 547
Lim 8 åringskviger Grønn Eidsvoll 548
Ang 20 åringskviger Rød Alvdal 549
Cha 7 Kuer m /kalv v/fot Rød Follebu 550
Sim/Cha 6 Kuer m/kalv v/fot Rød Nes på Hedm. 551
Ang/Lim 8 kuer m Kalv v/fot Rød Østre Slidre 552
Sim 18 dr. kuer, høst -23 Rød Folldal 539
Cha Opphørsbesetning. 35 kuer. Rød Skogbygda 555
Cha Opphørsbesetning. 35 kviger Rød Skogbygda

556

Her 10 dr kuer,kalving Des/jan-23-24 Rød Løten 557
Her 10 ubed. kviger Rød Løten 558

Ønsker du flere opplysninger om dyra kontakt Theresa Hammer eller Sara Asbjørnsen

Tlf. 95 51 84 00, (Ikke SMS) eller send e-post til sara.beate.braten.asbjornsen@nortura.no / theresa.hammer@nortura.no