Livdyr av kjøttfe for salg tilførselsområde Rudshøgda

(17.01.2022) Oversikt over tilgjengelig kjøttfe for salg.

Av: Sara Bråten  

Hvis du er interessert i noen av disse eller andre dyr enn det vi har innmeldt er det bare å ta kontakt med livdyravdelingen. Send en mail eller ring oss på tlf. 95 51 84 00, (Ikke SMS) eller send e-post til morten.sakshaug@nortura.no  / ingeborg.ruud-olsen@nortura.no

Avlsokser innmeldt:

Rase

Alder/div. opplysninger

BRSV/ BCoV

Kommune

Ref.nr.

Limousin F. 28.04-16. Ind.nr 1227/Stb.nr 63304. Avhornet Rød Landåsbygda 3105
Limousin  F. 18.12-17. Ind.nr 484/Stb.nr 65251. Avhornet Rød Skreia 3177
Ang F. 16.01-19. Ind.nr 1906/Stb.nr 65909. Kollet Rød Folledal 3010
Her F. 10.01-17. Ind.nr 1705/Stb.nr. 63576. Kollet Rød Ulnes 3193
Cha F. 10.01-18. Ind.nr 1961/Stb.nr 65429. Kollet Rød Snertingdalen 3031
Sim F. 08.01-18. Stb.nr 65480.  Rød   3033
Her F. 07.02-19. Ind.nr 1921/Stb.nr 66376. Kollet Rød Lillehammer 3041
Ang F. 10.03-20. Ind.nr 1030/Stb.nr 67310.  Rød lomen  3044
Lim F. 30.01-19. Ind.nr 517/Stb.nr 66714. Avhornet. ledig 20.06 Rød Gol 3047
Lim F. 23.01-19. Ind.nr 516/Stb.nr 66647. Avhornet Rød Ål 3051
Lim F. 10.01-17. Ind.nr 1713/Stb.nr 64135. Avhornet. Rød Eidsvoll 3052
Cha F. 07.12-19. Ind.nr 1942/Stb.nr 68044. Avhornet Rød Biri 3053
Lim F. 28.01-19. Ind.nr 6044. Avhornet Rød Dovre 3054
Gal F. 11.04-15. Ind.nr 30/Stb.nr 66072. Kollet Rød Eidskog 3055
Her F. 29.01-18. Ind.nr 1803/Stb.nr 65208. Kollet Rød Biri 3056
Cha F. 15.09-15. Ind.nr 5542/Stb.nr 63842 Rød Raufoss 3057
Lim F. 18.02-20. Ind.nr 49/Stb.nr. 67159. Avhornet Rød Heidal 3058
Cha F. 30.01-20. Ind.nr 5198/Stb.nr 68012. Store nyvler Grønn Ringebu 3059
Ang F.  16.02-17. Ind.nr 0302/Stb.nr 64332. Kollet Rød Arneberg 3060
Her 16.01-19. Ind.nr 1914/Stb.nr 65940. Kollet Rød Lalm 3066

 

Dette er brukte okser vi har innmeldt for salg.

Vi har også kåra ungokser for salg. Ta kontakt for nærmere informasjon (kan variere noe i hht.rase/årstid)

Transport over større avstander vil  bli dyrere enn oppsatte satser.

Kjøttfe avlsdyr innmeldt:

Rase/antall Div. Opplysniger BRsv/BCov Kommune Ref.
Her X Cha Ca. 10 dyr. Drektige dyr i alle aldre. Sommer,vår og høstkalving.  Rød Lunner 175
Cha X Lim X Tungrase

ku. Ind.nr 22, 7, 5107, 2184, 1619, 1620, 1621, 1636, 1635 og 1634. Bedekt med Cha okse. Forventa kalving april-mai.  

Rød Otta 309
Ang X NRF

Ind.nr 1046, dr.kvige. Ins 9/1- 21 med 74087. Forventet kalv 16/10-21

Grønn Åmot 317
NRF X Cha X Her Ku nr 05150042/917. Ins med nrf, kalving i august. Rød Vågå 321
Lim X  Ungkviger, Ind.nr 2046-2061. ca 15 stk Rød Bybrua 331
Cha X kviger. Ind.nr 1911 og 1941. Forventet kalving i juni. Selges etter kalving. Vil ha 30000 for ku med kalv.   Gaupen  346
Cha kuer. Ind.nr 1807, 1856 og 1860. Bedekt med 5542 Kvæken. kalving i august.   Gaupen 347
Lim

 Ungkviger, Ind.nr 162, 701, 702 og 703. noen kan st.b.føres. Gått med okse fra 8 januar. Kalving i slutten av oktober.

Grønn Jevnaker 350
Cha/Kry Ca. 15 stk. Lurer på å avvikle høst 2021. Øko. Rød Brumunddal 357
Ang 2 stk. ku med kalv. St.b. ført Grønn Rogne 361
Her Ca. 10 - 20 stk. Hele besetningen. Inseminert.  Rød Fåvang 362
Cha  Dr. kvige tung. høst 2021. Bedekt med cha okse fra 13/6. Forventet kalving i mars.  Rød Biri 363
Ang Ca. 30 stk. Kvigekalv f. mai 20. kan parres til høsten om ønskelig. Rød Svatsum 364
Sim X Ca. 15stk. Kviger  Rød Gran 371
Sim X Kviger. Drektig med blond Rød Brøttum 372
Cha Ca 10 stk. Ind.nr 5331,5337,5341,5339 og 5348. Ku med kalv eller drektige dyr Rød Ringsaker 375
Cha Ca 3 stk. ku med kalv   Gaupen 376
Cha Ca 4 stk. Dr kvige/ku. Kalving jan-feb. Ins eller bedekt Rød Furnes 377
Ang  Stb. 571,568 og 549 har kalving i des. 548 har kalving i feb.  Rød Gardvik 378
Div X Ca 10 stk. Bedekt med lim 425. Kalving mai/april Rød Skreia 380
Cha Ca 4 stk. cha x f. 14. ku med kalv. Kalvet i august grønn Brumunddal 381
Cha/Ang 1 cha og 1 ang. Ins med ang okse, kalving sept.  Rød  Nordre Land 384
Cha X NRF kviger. f.30/9-21 Grønn Alvdal 386
Cha Ca 15 stk. kviger/kuer. Bedekt med cha. Kalving feb/mars Rød Alvdal 389
Her Ca 9 stk kviger. Bedekt med her okse. kalving fra sept-nov Rød Tynset 390
Her Ku. Ind.nr 181, 209, 223 og 659. ins med hf. bedekt med ang okse i juli Rød Vinstra 391
Ang Dr. kviger. Ind.nr 671, 672, 675, 679, 680, 684, 685, 686, 687, 694. 5 stk ins og resten gått med ang okse i juli Rød Vinstra 392
Cha X NRF Ku og kviger. Ind.nr 367, 373, 373, 374, 376, 380, 407, 408, 409, 410, 412, 413. Sluppet med okse fra 27/1. November kalving Grønn Jevnaker 394
Dex 2 kviger. Noe kan stb.føres. Gått med okse fra 01.05-21. Rød Vinstra 400
Lettrase X 1 kvige, 4 kuer. dr kontroll. Bedekt med stb.ført ang okse Rød Gol 406
Cha X NRF ungkvige, Ind.nr 2175. f. 30/9-20 Grønn Alvdal 407

Ønsker du flere opplysninger om dyra kontakt Morten Sakshaug eller Ingeborg Ruud Olsen  tlf. 95 51 84 00, (Ikke SMS) eller send e-post til morten.sakshaug@nortura.no / ingeborg.ruud-olsen@nortura.no