Livdyr av kjøttfe for salg tilførselsområde Rudshøgda

08.02.2023 Oversikt over tilgjengelig kjøttfe for salg.

Av: Theresa Hammer  

Hvis du er interessert i noen av disse eller andre dyr enn det vi har innmeldt er det bare å ta kontakt med livdyravdelingen. Send en mail eller ring oss på tlf. 95 51 84 00, (Ikke SMS) eller send e-post til   marit.synnove.flintegard@nortura.no/ theresa.hammer@nortura.no

Avlsokser innmeldt:

Rase

Alder/div. opplysninger

BRSV/ BCoV

Kommune

Ref.nr.

Lim F. 30.01-19. Ind.nr 517/Stb.nr 66714. Avhornet. ledig 20.06.2023 Rød Gol 3047
HF F.02.04.19.Ind.nr.1904,stamb.nr.65921.Kolla .Ledig ca 10.juni-22 Rød Vinstra 3083
Cha F.30.09.18.Ind.nr.1289,stamb.nr.66508.Hornet. Rød Tynset 3084
Ang. F.19.02.20,ind nr.1027,kolla, ledig beg.av juli   Fagernes 3096
Lim. F.31.03.17,ind.nr.1636 st.b.nr.72238,seminokse,PP kolla Rød Lunner 3139
Sim. F.29.02.18,ind.nr.259 kolla Rød Gausdal 3144
Cha. F.27.02.16 , 04121039/1156-65671   Jevnaker 3151
Lim. F. 19.08.16, 11020465/1286 - 63711, kolla Rød Gran 3103
Lim. F.25.12.19. 05320001/2299,avhorna ,lett kalver,godt lynne Rød Jevnaker 3167
Lim. F.23.04.17, 04150201/1785-65084, kolla? Rød Kolbu 3174
Ang. F.20.01.19 ,04124120/601-66695 , kolla Grønn Brandval 3175
Sim. F.29.02.20 ,2506893/2012-67649 ,PP kolla. Juni 23 Grønn Brandval 3176
Ang. F.26.01.21, 2501913/1480,ledig etter 1. juli   Vinstra 3177
Ang. F.18.01.21 2501913/1470-68374, kolla. Grønn Stavsjø 3186
Dex. F.17.07.21 2488152/0025-68682, Horna Rød Heidal 3189
Dex. F. 27.03.17 01280109/1706-64160, Horna Rød Heidal 3190
Her. F.01.03.19 ,04290050/1923-66546 , avhorna,etter 15.05   Roa 3191
Ang. F.17.01.17 ,04124120/1333-63553 Kolla Rød Skjåk 3199
Lim F.28.03.20 2506157/0014 Avhorna,beholder sjøl intil videre Rød Åsmarka 3206
Her F.06.11.19 04150201/9960-68136 Rød Dokka 3207
Lim. F. 24.11.18 05341179/0503-66540, avhorna Rød Tylldalen 3216
Her. F. 20.02.20 2503994/02013 - 66999, kolla Rød Svatsum 3218
Gråfe F.30.09.-22 2503208/00068,-st.b.nr 69469,avhorna,Semin far-76071-Ambros   Dombås 3223
Cha. F.29.12.-18 ,07130325/9811 Kolla Rød Osen 3226
Cha. F.05.02.-20.2504313/00947-67622, kolla Rød Kirkenær 3227
Ang. F.25.01.-20 . 2499234/2004-67102 ,kolla Rød Brummundal 3228

 

Dette er brukte okser vi har innmeldt for salg.

Vi har også kåra ungokser for salg. Ta kontakt for nærmere informasjon (kan variere noe i hht.rase/årstid)

Transport over større avstander vil  bli dyrere enn oppsatte satser.

Kjøttfe avlsdyr innmeldt:

Rase/antall Div. Opplysniger BRsv/BCov Kommune Ref.
Her X Cha Ca. 10 dyr. Drektige dyr i alle aldre. Sommer,vår og høstkalving.  Rød Lunner 175
Cha/NRF 10 Kviger,bed.klare Grønn Jevnaker 394
11 Cha. Dr.kuer,renraset kolla,bed.m.st.b, ført okse. kalving Apr.-23 Grønn Valdres 398
2 Cha Kviger f. sept/okt -22 Rød Brummunddal 403
1 NRF/X KjøttSimental F.09.06.-21 Rød V.Gausdal 439
Cha 3 kviger, 1 ku Rød Lunner 440
Cha x 15 Ku /kviger,kalving.Sept.Bed.med Cha. Rød Furnes 442
Her. 12 stk Kvigekalver, f.febr/mars-22  Grønn Løten 451
Her. 4 stk ,kviger f. 2020-2021 Grønn Løten 453
NRF/KjøttfeX 4 Ungkviger f.nov-21-juni-22 Rød Heidal 464
Dex. 9 kuer/kviger Drektige,gått m.nofence Rød vinstra 465
Dex. 6 kalver,f-22 ,4 kviger+2 okser Rød vinstra 466
Lim/Cha X 4 bed.klare kviger f.-20 Rød Brøttum 471
Lim/Cha X 6 Dr. kuer,kalv.-jan-Apr.-23 Rød Brøttum 472
Lim/Cha X 4 Kuer m/kalv f. høst -22 Rød Brøttum 473
NRF/Lim. 1 kvige bed/m Limo. Kalving feb-22 Rød Skreia 484
NRF/Lim. 3 Kvigekalver f.-2022 Rød Skreia 485
Ang. 7 Kvigekalver f-22 Rød Vågå 487
Cha. 10 kviger Rød Jevnaker 491
Ang. 20 kvigekalver f.-22 Rød Svartsum 497
Ang. 10 Bed.klare ungkviger Rød Svartsum 499
Cha. 5 Kvigekalver f.okt-21-jan,-22 Rød Gausdal 508
Her X 10 Kviger, gått m/okse fra 15.08 Rød Dovre 512
Cha X 15 Dr. kviger, kalving apr/mai Rød Furnes 518
Lim 2 Dr. kviger, kalving fra feb, stmbførbare,kolla Grønn Jevnaker 519
Sim/ang. 1 Ku m/kalv f. apr. 22 Rød Østerdalen 522
Ang/NRF 1 Ku, selges m/kalv f. nov.22 Rød Østerdalen 523
Lim/NRF 2 kviger f. juni-21   Brummunddal 527
Sim 10 bed.klare kviger Rød Gran 529
Ang X 6 Dr.m Angus, 2 gamle Rød Nes på Hedm. 534
Cha/Sim X Mange; høstkalvere og vårkalvere   Ringerike 535
Cha 1 dr. kvige, kalving aug. Rød Alvdal 536
Sim. Åringskviger, født febr/mars-22 Rød Folldal 537
ChaX 10 kuer/kviger noen 50%Ang. kan selges m/kalv v/fot. Kalving Des-Mars Rød Osen 539
Ang X 5 dr kviger, kalving mars Rød Dombås 540

Ønsker du flere opplysninger om dyra kontakt Theresa Hammer eller Marit Flintegård 

tlf. 95 51 84 00, (Ikke SMS) eller send e-post til theresa.hammer@nortura.no / marit.synnove.flintegard@nortura.no