Livdyr av kjøttfe for salg tilførselsområde Rudshøgda

05.10.2022 Oversikt over tilgjengelig kjøttfe for salg.

Av: Sara Bråten  

Hvis du er interessert i noen av disse eller andre dyr enn det vi har innmeldt er det bare å ta kontakt med livdyravdelingen. Send en mail eller ring oss på tlf. 95 51 84 00, (Ikke SMS) eller send e-post til morten.sakshaug@nortura.no  / ingeborg.ruud-olsen@nortura.no

Avlsokser innmeldt:

Rase

Alder/div. opplysninger

BRSV/ BCoV

Kommune

Ref.nr.

Lim F. 30.01-19. Ind.nr 517/Stb.nr 66714. Avhornet. ledig 20.06 Rød Gol 3047
Ang F.11.03.18.ind.nr.8008,stb.nr.65213.Ledig medio juli-22.Kollet Rød Grindvoll 3075
Ang F.10.07.18,ind.nr.8813,stb.nr.66583,kollet, rød Angus. Ledig juni/juli-22. Rød Gaupen 3077
HF F.02.04.19.Ind.nr.1904,stamb.nr.65921.Kolla .Ledig ca 10.juni-22 Rød Vinstra 3083
Cha F.30.09.18.Ind.nr.1289,stamb.nr.66508.Hornet. Rød Tynset 3084
Cha F.05.04.18,ind.nr.1865,stamb.nr.67364 , Kolla Rød Brummundal 3090
Ang. ind.nr.1471,ledig 20. juni Rød Ringebu 3094
Ang. F.19.02.20,ind nr.1027,kolla, ledig beg.av juli   Fagernes 3096
H.F. F.23.01.17,ind.nr.1712,stamb.nr.65278,kolla, ledig medio Juli Rød Vågå 3098
Sim. F.16.02.18.Ind.nr.8012,stamb.nr.65180, kolla,ledig fra 1.juli-22 Grønn Vågå 3104
Her. F.21.02.2019,ind.nr.1933,stamb.nr.71121,kolla.ledig fra 10.07.2022 Rød Ringebu 3114
Cha. Ind.nr.1826   Alvdal 3112
Cha. Ind.1676.Stamb.nr.65575,Kolla, Ledig 05.06.2022   Koppang 3120
Cha.
F. 15.10.-18 .Ind.nr2027.Stamb.nr.66292,kolla,Ledig Juni/juli
  Dokka 3121
Cha. F.06.04.-18. ind.nr 8914,kolla,ledig høsten-22 Rød Jaren 3133
Her. F.04.11.-18,ind nr.8862/st.b.67465 PP kolla Rød Lillehammer 3136
Lim. F.31.03.-17,ind.nr.1636 st.b.nr.72238,seminokse,PP kolla Rød Lunner 3139
Lim. F.13.10.-19, ind.nr.1841, avhorna Rød Hunndalen 3141
Her. F.23.01.-20,ind.nr.2004,st.b.nr.68o54,kolla Rød Jevnaker 3143
Sim. F.29.02.-18,ind.nr.259 kolla Rød Gausdal 3144
Ang. F.17.02.-19, ind.nr.1922,st.b.nr.66664,kolla Rød Hernes 3145
Cha. F.27.02.-16 , 04121039/1156-65671   Jevnaker 3151
Sim. F.31.01.-21 -2506893/2103 Kolla Rød Gausdal 3158
HER. F.19.03.-19. 15631017/0781-66489 pp Kolla,tidl.Staur okse Rød Løten 3166
Lim. F.25.12.-19. 05320001/2299,avhorna ,lett kalver,godt lynne Rød Jevnaker 3167
Sim. F.15.02.-21,2503011/3026 ,lettkalver, kolla   Lismarka 3168
Cha. F.31.01.-20,2504555/1316-67733, Kolla Grønn Kvikne 3170
Her. F.13.01.-20,2498560/2014-66994, PP kolla   Sømodalen

3173

 

Lim. F.23.04.-17, 04150201/1785-65084, kolla? Rød Kolbu 3174
Ang. F.20.01.-19 ,04124120/601-66695 , kolla Grønn Brandval 3175
Sim. F.29.02.-20 ,2506893/2012-67649 ,PP kolla Grønn Brandval 3176
Ang. F.26.01.-21, 2501913/1480   Vinstra 3177
Ang. F.02.02.-20, 2501913/1451-68924 Grønn Stavsjø 3178
Sim. F.24.12.-20, 2501690/2518-69026 Rød Kolbu 3179
Her. F.21.02.-19, 05011329/1933 -71121 Rød Ringebu 3180
Her. F.01.02.-21,2492342/1005 - Kolla   Tolga 3181
Her. F.27.01.-20 2498560/2026-67699, kolla,tidl.testokse   Østr.Gausdal 3184
Ang. F.14.02.-21 2501913/1488-68896, kolla. Grønn Stavsjø 3185
Ang. F.18.01.-21 2501913/1470-68374, kolla. Grønn Stavsjø 3186
Lim. F.26.05-19 01280109/1706-64160, Avhorna, ledig medio okt-22 Rød Lora 3187
Dex. F.28.02.-21 2488152/0022-68731, Horna Rød Heidal 3188
Dex. F.17.07.-21 2488152/0025-68682, Horna Rød Heidal 3189
Dex. F. 27.03.-17 01280109/1706-64160, Horna Rød Heidal 3190
Lim. F.19.08.-16 ind.nr.1286,stamb.nr 63711 Rød Gran 3103
Her. F.09.02.-19 ,04290050/1923-66546 , kolla   Roa 3191
Her. F.29.01.-19, 04021142/1923-66563,kolla, ledig våren-23   Roa 3192
Cha. F.03.01.-19,05340201/2066-66303, avhorna   Lesja 3193
Cha. F.22.01.-19, 05191143/5172-65880, kolla Rød Vågå 3196
Gråfe F.11.04.-19, 04150201/1965 ,Avhorna rød Tangen 3197
Sim. F.17.02.-21, 2506893/2109-69255, PP Kolla Rød Tretten 3198
Ang. F.17.01.-17 ,04124120 Rød Skjåk 3199

 

Dette er brukte okser vi har innmeldt for salg.

Vi har også kåra ungokser for salg. Ta kontakt for nærmere informasjon (kan variere noe i hht.rase/årstid)

Transport over større avstander vil  bli dyrere enn oppsatte satser.

Kjøttfe avlsdyr innmeldt:

Rase/antall Div. Opplysniger BRsv/BCov Kommune Ref.
Her X Cha Ca. 10 dyr. Drektige dyr i alle aldre. Sommer,vår og høstkalving.  Rød Lunner 175
Cha/Kry Ca. 15 stk.. Øko. Rød Brumunddal 357
Her 8 kviger/kuer kalv. Apr/Mai Rød Vågå 397
5 Cha dr. kviger , 2006,2007,2008,2009,2018.Kalving fra 25.marsbed.m.stamb.ført Cha   Begnadalen 398
1 Ang x Kvige nr.415, kalving Sept.-22   Snertingdal 411
1 Sim/NRF Bed.klar kvige,bør gå m/okse,viser dårlig brunst.   Os i Østerdalen 415
3 Ang./NRF Ungkviger   Os i Østerdalen 416
1 Sim./NRF Bed .kvige-med angus   kalving nov-22   Os i Østerdalen 417
1 Sim./Ang. Ung ku m/oksekalv f.22.04-22   Os i Østerdalen 418
13 Sim. Kviger,Semin- levering-høste-22   Granli 419
1 Ang. Ku, kalv nr.2 ,ca 15.10.2022   Rena 422
7 Her Kuer .   Kolbu 423
22 sim/Cha Kuer/kviger-Kalving Sept/okt.Bed.m/Cha+ins   Vingrom 424
24 Ang. Ku m/kalv Etter telledato   Rogne 425
10 SimX Kuer bed.m Sim  til salg etter 1.10-22   Jevnaker 427
6 Cha. Renraset og X,kalving jan/febr.-23   Tylldal 429
9 Gråfe St.b.f. 2 m.kalv   Biristrand 430
2 rødk. Kviger   Biristrand 431
1 Sim Ku m/kalv   Biristrand 432
4 stn Ku m/ kalv   Biristrand 433
2 Cha Forv.kalving sept.-22 bed.m.04123228/6254   Gaupen 434
4 H.F. Drektige kviger,kalving mars-23   Fåvang 437
3 Cha. Dr.kviger,kalving Apr/Mai-23   Bøverbru 438
1 NRF/X Kjøttfe bl. F.09.06.-21   V.Gausdal 439
4 Cha. kviger,den ene skal kalve 26.11.-22   Lunner 440
Sim. Ku / Kviger Gått m. okse fra mai/juni-22     441
Cha x Ku /kviger,kalving.Sept.Bed.med Cha.   Furnes 442
Ang. 19 Dr.kviger,gått med st.b.f.okse, Roger av Holen, fra 07.05-22 til 27.06.-22 Grønn Vinstra 443
Cha. x 5 kuerog 6 kviger, bed m Herf.x   Vinstra 444
Cha. 6 Kviger,st.b.ført,kalving 15.01-15.02-23   Gran 445
Cha. 4 stk ,kalving i April   Gran 446
  8 stk,kalving nov-des-22   Gran 447
Ang.x 4 kuer,bed m. Gråfe,kalving febr/mars-23   Dombås 448
Ang.x Kuer , bed.m Ang,st.b.ført,Opphør   Vestre Gausdal 449
Ang. Ku/kviger, bed. m.ang.   Fåvang 450
Her. 12 stk Kvigekalver, f.febr/mars-22  Grønn Løten 451
Her. 2 stk Kuer f -17  Grønn Løten 452
Her. 4 stk ,kviger f. 2020-2021 Grønn Løten 453
Her. Ku m/kalv f.juli-sept-22   Løten 454
Cha. Ku/kviger, kalv.febr/mars,noen kan st.b.føres.   Follebu 455
Her. 5-6 Ku/kviger, gått med sim.okse fra 1.juni   Valset 456
Her. 4 kvigekalver f.-2022   Valset 457
Cha. 4 kuer,st.b.f.,kalving jan/febr.-23   Gausdal 458
Ang. 11 dr.kviger kalving fra 20.febr.-23,bed.m/Angus.   Lesjaskog 459
Cha X 5 dr.kuer,bed.m/Cha.kalving-mai-23   Tolga 461
Ang/Hf X 5 dr.kuer,bed.m/Ang.kalving-mai-23   Tolga 462
Ang/NRF 1 dr kvige,forv.kalv 18.11.-23,ins m.ang.   Dalsbygda 463
NRF/KjøttfeX 4 Ungkviger f.nov-21-juni-22   Heidal 464
Dex. 9 kuer/kviger Drektige,gått m.nofence   vinstra 465
Dex. 6 kalver,f-22 ,4 kviger+2 okser   vinstra 466
Ang.X 5 Dr.kviger,bed.m/Ang.kalving febr/mars   Dovre 467
Gml.rase 5 Dr.går som ammeku   V.Slidre 468
Cha x Ku,kalv.vår-23,øko.   Vang, Hedm. 469
NRF/tung X Ku,kalv.aug/sept. Semin   Trysil 470
Lim/Cha X 4 bed.klare kviger f.-20   Brøttum 471
Lim/Cha X 10-12 kuer,kalv.-jan-Apr.-23   Brøttum 472
Cha/NRF Kviger,bed.klare Grønn Jevnaker 394
Her 3 kuer,ins .m/Herf.kalving Jan.-23 Grønn Fåvang 473
AngX 5 Dr.kviger ,gått m/okse fra 20.06 Rød Torpa 474
NRF/Lim X 2 Dr.Kviger,gått m/ okse fra 20.06 Rød Torpa 475
Her X 12 Dr.kviger,kalv.febr/mars Rød Vang på hedm. 476
Ang. 15 dr.kviger,kalv.-mars/apr.bed.m/ang Rød Bagn 477
Ang.  4 kuer+1kvige,bed.m/ang.beg.av juni Grønn Braskreidfoss 478
Ang. 2 kuer+1 kvige,bed.m/ang.slutten av mai Grønn Braskreidfoss 479
Her. Dr.kviger, bed.m/Sim. Rød Brøttum 480
Cha. 5 kvigekalver f.-2022   Ringebu 481
NRF/Her 5 kvigekalver f.2022   Vinstra 482
NRF /Ang. 6 ku/kviger bed.m/angus   Vinstra 483
NRF/Lim. 2 kviger bed/m Limo.  Rød Skreia 484
NRF/Lim. 3 Kvigekalver f.-2022 Rød Skreia 485
Sim. 4-5 kviger,kalving febr/mars-23.St.b. Rød Øyer 486
Ang. 7 Kvigekalver f-22 Rød Vågå 487
Her. 15 Ku/kviger St.b.Ins.Kalving Jan-Mars Grønn Rena 488
Cha. 20 kuer,kalv.febr.-April-23 Rød Jevnaker 489
Her. 6 kviger,bed.m/Dex-kalving Jan-febr Rød Kolbu 490
Cha. 10 bed . klare. Rød Jevnaker 491
Ang. 10 AngX bed.m/angus Rød Nes,Hedm. 492
Gråfe 3 kuer m/kalv Rød Gausdal 493
Ang. 5 dr.kuer+4 dr.kviger,noen st.b.gått m/okse fra 08.06.-22 Rød Kongsvinger 495
Sim.X 3 Ku/kviger bed.m/ sim Rød Gausdal 496
Ang. 20 kvigekalver f.-22 Rød Svartsum 497
Ang. 20 Ku/kviger-kalving des-mars Rød Svartsum

498

 

Ang. 10 Bed.klare ungkviger Rød Svartsum 499
Her/AngX 1 ins,kvige kalvingsdato 18.03.-23 Rød Fåvang 500

Ønsker du flere opplysninger om dyra kontakt Morten Sakshaug eller Ingeborg Ruud Olsen

 tlf. 95 51 84 00, (Ikke SMS) eller send e-post til morten.sakshaug@nortura.no / ingeborg.ruud-olsen@nortura.no