Livdyr av kjøttfe for salg tilførselsområde Rudshøgda

(06.04.20) Oversikt over tilgjengelig kjøttfe for salg.

Av: Morten Sakshaug og Hilde Mangerud

Kjøttfe avlsdyr innmeldt:

Antall

Rase

KU/Kvige

Div. opplysninger

Bedekt m/

kalving

Sted

Status

Ref.nr

6

Hereford

Drektig ku

 

HER

mars/april

Magnor

Rød

99

1 Hereford Drektige kviger kalving 10. juni HF   Løten Grønn 116
3 Angus Drektige kviger gått med okse 16/5-12/9 ANG feb/april Stange Rød 118
1 Charolais - Angus Drektig ku Selges høst 2020 SIM feb/mars Biri Grønn 123
20 Hereford kyr/kviger Opphør HF Mai Biri Rød 135
2 Hereford Drektige kviger   HF Mai Otta Rød 136
3 Hereford Drektig kvige/ku Mulighet for å plukke ut dyr selv HF Mars Otta Rød 137
1 Charolais Drektig ku   CHA 15.mars Biri Grønn 139
  Limousin Drektig ku   LIM   Landåsbygd Grønn 140
1 Tungrase x Ungkvige       Brummundal Rød 142
9 Tungrase x Drektig ku   CHA mars Vinstra Rød 143
10 Tungrase x Ungkvige fra 10-13 mnd     Toten Rød 144
  Tungrase x Drektig Kvige   CHA April Kongsvinger Rød 145
1 Tungrase x ku med kalv og 1 åringskvige Med kalv     Follebu Grønn 146
3   Drektig ku   CHA Aug-Sep Løten Grønn 147
  Dexter Hele besetningen       Lomen Rød 148
25 Limousin Drektig ku/kvige

Gått med okse 72238

LIM Oktober Lunner Grønn 149
1 Tungrase X Drektig kvige INS 74081 ANG Juli Follebu Rød 150
3 Lettrase X Ungkvige       Rogne Grønn 151
2 Lettrase X Drektig kvige   HER Juni/Juli Vang Grønn 152
2 Hereford Drektig kvige   HER Sep/Okt Stange Rød 153
10 Angus   stb. førte     Våler Rød 154
4 Angus Ungkviger Åringer     Våler Rød 155
  Hereford Hele besetningen Selges Høsten 2020 HER Mars/April Ål Grønn 156
10 Hereford Drektig KU Selges samlet SIM April Ottestad Rød 157
7 Angus Ungkviger       Jevnaker Grønn 158


Hvis du er interessert i noen av disse eller andre dyr enn det vi har innmeldt er det bare å ta kontakt med livdyravdelingen. Send en mail eller ring oss på tlf. 95 51 84 00, eller send e-post til morten.sakshaug@nortura.no /

Avlsokser innmeldt:

Rase

Født

Ind.nr/stb.nr

Far

BRSV/ BCoV

Horn-status

div.oppl.

Kommune

Ref.nr.

Angus

05.02.2017

289/64107

74034 Fyn av Grani. Staurokse.

Rød

kollet

Ledig fra ca. 15. juni

Bagn

2868

Angus 10.07.2018 8813 MOSHALL RED PHAR... (GBR) Grønn Kollet Skal st.b. føres Løten 3058

Hereford

19.01.2017

1713/64280

71074 Ivo av Hånde

Grønn

Kollet

ledig 1/7

Rendalen

2912

Hereford

19.01.2013

1308/60126

71031 Cesar av Kleivi

Grønn

Kollet

 

Roa

2932

Hereford 13.02.2018 1821/65336 Moskær Crossfire (DNK) Grønn Kollet Ledig 1. Juli Ål 3031
Hereford 26.01.2016 1604/63060   Grønn Kollet Ledig mai/juni Vinstra 3055

Charolais

22.01.2016

5067/------

60707 Hårek

Rød

Kollet

 

Aust Torpa

2974

Charolais

15.02.2014

4927/60973

70102 Geir av Lauvstad

Rød

Kollet

 

Rendalen

2992

Charolais 23.01.2016 0525/61991 70137 Calogero (FRA) Grønn Avh. Ledig fra okt 2019 Kløfta 3009
Charolais 06.06.2017 7701/66109 61182 Rød Vet ikke.   Løten 3037
Charolais 24.12.2017 1956/65345 Kiss av Skulberg Rød Kollet Ledig fra ca. 15 Juni Vestre Gausdal 3043
Charolais 13.02.2016 1261 Fat Lane av Veist... Rød Kollet   Tynset 3044
Charolais 31.12.2016 1246/64345 70106 Gideon av Stang Rød Kollet Ledig 15. mai Roa 3056
Charolais 22.08.2014 1195/62003 VB FERB (SWE) Rød Kollet   Bøverbru 3057
Charolais 16.01.2017 6176/63934 EXOTIC SC (FRA) Grønn Kollet Ledig 1.juni Tangen 3059

Simmental

30.03.2013

2321/61082

73069 Frost P av Telnes

Rød

Kollet

ledig fra mai/juni

Østre Toten

2973

Simmental 17.02.2017 123/64324 73101 Ja P av Nes Rød Kolla   Vinstra 3017
Simmental 04.03.2015 0160/61949 59120 Hansen av Stustad Rød Kolla Ledig fra 1. Juni Brandval 3030
Simmental 25.02.2018 8028/49627 73091 Kumshot P av Hovde Grønn Kollet Ledig fra 15.juni Rogne 3051
Simmental 14.03.2015 1544/61420 GBR/MO80195 WROXALL COCKER-LE... Rød Kollet   Eidsvoll 3053

Limousin

21.03.2015

1007/72200

72131 Hilberg P ET av Hvam

Grønn

Kollet

ledig 15 juni

Jevnaker

2962

Limousin 03.12.2015 426/63016 59076 Blueline av Eide Rød Avh.   Tynset 3048


Dette er brukte okser vi har innmeldt for salg.

Vi har også kåra ungokser for salg. Ta kontakt for nærmere informasjon (kan variere noe i hht.rase/årstid)

Transport over større avstander vil  bli dyrere enn oppsatte satser.

Ønsker du flere opplysninger om dyra kontakt Morten Sakshaug, Live Stensrud eller Ingeborg Ruud Olsen  tlf. 95 51 84 00, eller send e-post til morten.sakshaug@nortura.no / live.stensrud@nortura.no / ingeborg.ruud-olsen@nortura.no