Livdyr av kjøttfe for salg tilførselsområde Rudshøgda

(20.03.2019) Oversikt over tilgjengelig kjøttfe for salg.

Av: Morten Sakshaug og Hilde Mangerud

Kjøttfe avlsdyr innmeldt: 

Ant

Rase

kvige/ku

Div.
oppl

Bed/
Ins

Forv.
kal.

Sted

BRSV/
BCoV

Ref. Nr.

7 Charolais Dr. kviger   Angus Mai- Juli Osen Grønn 46
6 Sim Ungkviger m.st.b.Selges høst 2019     Enebakk Grønn 54
6 Tungrase X Ungkviger Bedekningsklare     Grue Grønn 55
3 Tungrase X Dr. kviger Lim 50% + Mjølkrase(nrf/holst) Limousin Juni/Aug Ringsaker Grønn 56
2 Her Ungkviger Født.Mars 2018     Brandval Rød 57

Hvis du er interessert i noen av disse eller andre dyr enn det vi har innmeldt er det bare å ta kontakt med livdyravdelingen. Send en mail eller ring oss på tlf. 48120400, eller send e-post til morten.sakshaug@nortura.no / hilde.mangerud@nortura.no


Avlsokser innmeldt:

Dette er brukte okser vi har innmeldt for salg:

Rase Alder /div.opplysninger Kommune Referanse
Angus F: 05.02.17. Stb.nr. 64107. Sønn av 74034 Fyn av Grani. Staurokse. lan leies Bagn 2868
Hereford F: 27.01.15. St.b.nr: 61423. Sønn av 59678. Kollet. ledig fra slutten av juni. Hokkåsen 2849
Hereford F: 28.04.16. Renraset. Sønn av 62865. Kollet Lalm 2862
Hereford F: 10.03.16. Stb.nr. 63816. Sønn av 59732 Felix ET av Kvekb. Kollet Gausdal 2884
Hereford F:26.01.15. Stb.nr. 61828. Sønn av Bare Mr you tube. Nyvler Løten 2886
Hereford 16.02.15. Stb.nr. 61926. Sønn av 71066 Heatseeker av Rindal. Kollet Kvam 2892
Hereford F: 02.03.15. Stb.nr. 61851. Sønn av Bare Mr you tube. Kollet. Utleieokse Gol 2901
Charolais F: 10.04.16. Stb.nr. 63271. Sønn av 70136 JGC Indiana. Avhornet Lesjaskog 2896
Charolias F: 09.03.13. Stb.nr. 60498. Sønn av 70087 Filbrikt av Bakke. Avhornet Eidsvoll 2904
Charolais F: 01.01.15. Stbnr. 62274. Sønn av Hicks PLD Revolut. Ledig 15.06.19 Lismarka 2907
Simmental F: 24.09.13. Renraset. Sønn av 73053 Lykke Basse P. Kollet Lillehammer 2864
Simmental F:19.02.16. Renraset. Sønn av 61159. Kollet Skrautvål 2897
Simmental F: 08.03.17. Stb.nr. 64313. Sønn av 73102 Jagermeister P. Kollet. ledig fra Juni/Juli Biri 2898
Limousin F: 02.12.15. Stb.nr. 63014. Sønn av 59076 Blueline av Eide. Avhornet Torpo 2874
Limousin F: 17.03.15. Stb.nr. 61457. Sønn av Bakkens Polled Gi. Kollet Dombås 2899
Limousin F: 21.06.16. Stb.nr. 62759. Sønn av 60699 Mateo P av Utgår... Nyvler Tynset 2906
       

 
Vi har også kåra ungokser for salg. Ta kontakt for nærmere informasjon (kan variere noe i hht.rase/årstid)

Transport over større avstander vil  bli dyrere enn oppsatte satser.

Ønsker du flere opplysninger om dyra kontakt Morten Sakshaug eller Hilde Mangerud

tlf. 48 12 04 00 , eller send e-post til morten.sakshaug@nortura.no / hilde.mangerud@nortura.no