Søk:

Verktøylinje

Livdyr av kjøttfe for salg tilførselsområde Tønsberg

(08.05.18) Oversikt over tilgjengelig kjøttfe for salg.

Hunndyr innmeldt:

Rase Alder /div.opplysninger Kommune Referanse
6 lett og tung rase Dr. kviger. Bedekt med Angus. Kalving  april - mai Åmot 235
3 lett rase krys Åringer   241
2 ang x dr. ku. og kvige kalving mars/april. Seljord 255
6 CHA x dr.ku. Kalving feb - mai. Bedekt med cha Flatdal 259
1 lim/sim dr.ku. ins. 27.07.17 med 70086, Arendal 260
4 hf kuer med kalv og åringer. noen kalver høst 2017 og noen vår 2018 Røyken 262
2 sim, 2 sim/ang kvigekalver født 2017. Enebakk 267
15 cha x åringer Andebu 270
1 NRF/LIM Kalvet i juli 2017, ikke dr. Lillestrøm 271
50 tungrase ku/kviger. Vårkalving Skollenborg 274
10 CHA St.b.ført. ku/kviger. forventet kalving i npv 2018. Selges i mai. Sande 278
5 CHA St.b.ført. Sluppet med okse 1 aug 2017. Sande 279
5 CHA dr. kviger. Kalving jan/feb 2019. Selges høsten 2018. Sigdal 280
10 CHA X  ku med kalv. Kalvene er født fra jan - mars. Barkåker 283
10 cha x Åringer Andebu 284
23 CHA Dr. ku/kviger eller ku med kalv. Noen st.b.førte. Sandefjord 285
1 CHA Dr. ku forventet kalving juni/juli. Bedekt med cha Prestfoss 286
9 lim x Kviger født vår 2017 Eidsberg 287
HF og CHA X dr kviger. forventet kalving okt - nov 2018. Bedekt med angus Åmot 288
HF 6 bedekningsklare kviger. Skollenborg 289
2 jarlsberg Kalving juni/juli. Bedekt med telemarksokse Rødberg 290
1 cha dr. ku. Bedekt med cha okse i desember 2017. Varteig 291
3 limousin Kalving i mai. Kan selges med kalv. Skien 292
7 HF Bedekningsklare kviger Notodden, 293
3 cha Dr. kviger kalving i juli. Re 294

 
Hvis du er interessert i andre dyr enn det vi har innmeldt er det bare å ta kontakt med livdyravdelingen. Send en mail eller ring oss på 48 12 04 00, eller send en mail til Morten Ueland, morten.ueland@nortura.no eller Ingeborg Ruud Olsen ingeborg.ruud-olsen@nortura.no
 

Avlsokser innmeldt:

Rase Alder /div.opplysninger Kommune Referanse
HF F: 09.05.15. Renraset. Sønn av 59261. Kollet. Ledig fra 15 sep. Hemsedal 2190
HF F: 04.01.10. Semin nr: 71053. Sønn av 71035. Nyvler. Semin okse Holmestrand 2214
LIM F: 19.03.16. Sønn av 72150 Integre av Hvam. Kollet Maura 2186
CHA F: 09.03.13. St.b.nr: 60498. Sønn av 70087. Avhornet. Selges i juni. Eidsvoll 2226
HF F: 28.05.14. st.b.nr: 61771. Sønn av 59437. Selges etter 25 juni Andebu 2229
HF F: 23.12.14. St.b.nr. 61358. Sønn av Bare Mr youtube. Gol 2230
HF F: 04.03.15. St.b.nr: 62553. Sønn av 58990. Kollet Gol 2231
HF F: 01.12.15. St.b.nr: 63969. Sønn av 61014. Kollet. Ledig fra 1 juli. Torpo 2235
HF F: 19.12.16. St.b.nr: 63587. Sønn av JC 743 Fast time. Kollet Røyse 2236
HF F: 20.12.16. St.b.nr: 63416. Sønn av 71081 James av Rindal. Kollet Røyse 2237
HF F: 14.02.14. Renraset. Sønn av 71052 Ferdinand av Deset. Kollet. Grimstad 2246
LIM F: 11.04.14. St.b.nr: 60953. Sønn av 56449. Avhornet. Ledig i sep 2018 Eidsberg 2232
CHA F: 25.02.13. St.b.nr: 59838. Sønn av Django av Jåtsberg. Kollet. Ledig i juli Åmot 2233
CHA F: 02.04.15. St.b.nr:: 61709. Sønn av 60206. Kollet. Ledig i aug. Slitu 2234
CHA F: 18.04.15. St.b.nr: 62138. Sønn av 60505. Kollet. Ledig midt i juli. Årnes 2238
CHA F: 08.01.16. St.b.nr: 63263. Sønn av 70079. Kollet Åmli 2239
CHA F: 07.03.16. St.b.nr: 62958. Sønn av VB Gustav. Nyvler.Tidligere Staur okse Hof 2240
CHA F: 10.05.14. St.b.nr: 62930 (embryo) Sønn av LT Ledger. Nyvler Sande 2241
CHA F: 08.03.15. St.b.nr: 61724. (embryo) Sønn av Winn mans Skaggs . Kollet Sande 2242
BLONDE F: 06.12.14. St.b.nr. 62636. Sønn av 59756. Avhornet. Revetal 2245


Vi har flere ungdyrkåra okser for salg av blonde, simmental, angus, charolais og hereford.. Kontakt livdyravdelingen for flere opplysninger.


Okser for leie:

Ta kontakt for nærmere informasjon

Transport over større avstander vil bli dyrere enn oppsatte satser.

Hvis du er interessert i andre dyr enn det vi har innmeldt er det bare å ta kontakt med livdyravdelingen. Ønsker du flere opplysninger om dyra kontakt eller send e-post til Morten Ueland (tlf. 33 72 60 17), (perminsjon 15 april - 15 aug) morten.ueland@nortura.no  eller Ingeborg Ruud Olsen (tlf 62362721)  ingeborg.ruud-olsen@nortura.no