Livdyr av kjøttfe for salg tilførselsområde Tønsberg

(25.04.24) Oversikt over tilgjengelig kjøttfe for salg. Vi har i tillegg kåra ungokser.

Hvis du er interessert i andre dyr enn det vi har innmeldt er det bare å ta kontakt med livdyravdelingen. Ring oss på 95 51 84 00 (ikke SMS) eller send e-post til:

Theresa Hammer
Sara Beate Bråten Asbjørnsen

Transport over større avstander vil bli dyrere enn oppsatte satser.

Hunndyr innmeldt:

Rase Alder/div.opplysninger Sted BRSV
BCoV
Ref
Cha 20 kviger Sokna Rød 460
Cha X 3 Dr. kuer Åmot Rød 642
Her 3-4 dr. kviger Uvdal Grønn 647
Her 5 dr. kviger Hjartdal Rød 665
Cha Opphørsbesetning Skogbygda Rød 667
Cha 22-24 dr. ku. Aktiv avlsbes.,opphør  Tønsberg Rød 668
Sim X 3 dr. kviger, kalving medio april Kvelde Rød 671
Cha Ku med kalv. Mange. Noen dr også. Tomter Rød 679
Ang  ca 20 ku m/kalv bed.klare Skotselv Rød 680
Gråfe Bed.klare kviger Rakkestad Rød 683
Her 18 kuer,2014-2021 modeller, etter 1.okt. Gvarv Rød 688
Her 5 dr ku eller kviger (valgfritt) Vikersund Rød 690
Cha 5 cha mordyr  Trøgstad Rød 691
Ang/rødkolle 3 bed.klare kviger og en kv.kalv Skollenborg Rød 693
Cha 2 dr kviger m/angus, vårkalving Hokksund Rød 696
Cha 3 kvigekalver f. feb/mars Hokksund Rød 697
Cha/NRF Kvigekalver f. jan,feb,mars Skien Rød 698
Her 3-4 dr kviger vårkalving, 3 kv.kalver Nissedal   700
Lett X 2 kuer Vatnestrøm Rød 701
Tung X 1 ku m/kalv f. jan. Spydeberg Rød 704
Cha/ang 2 kvigekalver Skien Rød 707
Cha/nrf 2 unge kuer (tomme) Skien Rød 708
Cha 2 dr.kviger stmb. Kalving aug. Degernes   710
Cha x 4 dr.kviger. Kalving feb/mars Sylling Rød 711
Cha 5 dr.ku. Kalving feb-april Uvdal Rød 712
Blonde 10 dr ku. Kalving aug/sept. Degernes   715
Cha X 5 bed.klare kviger  Kodal Rød 716
Cha 27 kuer,opphørsbesetning. Kalvet des Siljan Rød 717
Cha X 7 dr. kviger. Kalving mars/apr. Gol   718
Cha 22 ku m/kalv f. jan/feb. Opphør- Barkåker   720
Sim/Cha Ku, noen høstkalvere, noen kalver feb Hønefoss Rød 721
Sim X 5 ØKO ungkviger f. mars-mai 23 Enebakk Rød 722
Cha 6 kåra ungkviger Skollenborg   723
Cha ku m kalv f fra feb Spydeberg   724
Her 8 ku med kalv     725
Cha blir bedekt snart med angus Skien   726
Tung X Opphørsbesetning     727
Cha kuer m/kalv og kviger Hemnes   728

Avlsokser innmeldt:

Rase

Alder/div.opplysninger

Sted

BRSV
BCoV

Ref

Ang

F.06.05.19 02380017/1952 - 67875, fra høst 24

Spydeberg

Rød

2913

Sim

F 10.11.19 02330064/2663-67214-Avhorna

Hærland

Rød

2979

Sim

F.14.02.22. 2506243/01185 Kolla

Sylling

Rød

2985

Her

F.08.02.21. 2499089/02118 68351 Kolla

Ål

Rød

2988

Cha

F.19.10.18 04150201/8846 67365  PP kolla

Skotselv

 

2993

Cha

F. 17.01.20 2501138/00006 Avhorna

Ytre Enebakk

Grønn

3018

Sim

F. 28.02.22 2503564/01110 69652 Kolla

Enebakk

Rød

3022

Sim

F. 02.12.23 2506243/01228 Kolla

Sylling

Rød

3025

Sim

F. 17.02.17 06334073/9222 66234 Avhorna

Svarstad

Rød

3026

Her

F. 25.02.20 2725971/02004 Kolla

Ørje

Rød

3027

Cha

F. 12.03.20 2503188/06297 68384 Nyvler. Mai

Siljan

Rød

3032

Cha

F. 13.02.21 2503919/02108 68331 Kolla

Passebekk

Rød

3035

Cha

F. 15.02.21 2503919/02104 68276 Kolla

Passebekk

Rød

3036

Cha

F. 02.11.22 2504491/02243 Kolla

Lier

Rød

3037

Blo

F. 22.11.19 02504491/02243 68187 Avhorna

Porsgrunn

Rød

3038

Sim

F. 04.11.22 02505860/00432 500700 Kolla

Enebakk

Rød

3039

Sim

F. 30.03.23 2508696/01017 500526 Kolla

Vikersund

Rød

3040

Sim

F. 29.04.23 2508696/01018 Kolla

Vikersund

Rød

3041

Sim

F. 29.11.21 2503564/01090 69438 Nyvler

Barkåker

Rød

3042

Ang F. 07.04.2022 2503307/02234 Kolla Holmestrand   3043
Cha F. 16.02.2020 2498196/02005 Kolla Holmestrand Rød 3043
Cha F. 05.09.2021 2491295/01055 Kolla Lier   3044
Cha F. 25.02.2021 2503919/02114 Kolla Lier   3045
Ang F. 30.01.2022 2499492/06361 Kolla Vikersund Rød 3046

Vi har flere ungdyrkåra okser for salg av Blonde, Simmental, Angus, Charolais og Hereford.
Kontakt livdyravdelingen for flere opplysninger.