Livdyr av kjøttfe for salg tilførselsområde Tønsberg

(10.08.18) Oversikt over tilgjengelig kjøttfe for salg.

Hunndyr innmeldt:

Rase Alder /div.opplysninger Kommune Referanse
6 lett og tung rase Dr. kviger. Bedekt med Angus. Kalving  april - mai Åmot 235
3 lett rase krys Åringer   241
1 lim/sim dr.ku. ins. 27.07.17 med 70086, Arendal 260
2 sim, 2 sim/ang kvigekalver født 2017. Enebakk 267
15 cha x åringer Andebu 270
1 NRF/LIM Kalvet i juli 2017, ikke dr. Lillestrøm 271
50 tungrase ku/kviger. Vårkalving Skollenborg 274
10 CHA St.b.ført. ku/kviger. forventet kalving i npv 2018. Selges i mai. Sande 278
5 CHA St.b.ført. Sluppet med okse 1 aug 2017. Sande 279
5 CHA dr. kviger. Kalving jan/feb 2019. Selges høsten 2018. Sigdal 280
10 CHA X  ku med kalv. Kalvene er født fra jan - mars. Barkåker 283
10 cha x Åringer Andebu 284
HF og CHA X dr kviger. forventet kalving okt - nov 2018. Bedekt med angus Åmot 288
HF 6 bedekningsklare kviger. Skollenborg 289
2 jarlsberg Kalving juni/juli. Bedekt med telemarksokse Rødberg 290
1 cha dr. ku. Bedekt med cha okse i desember 2018 Varteig 291
3 cha Dr. kviger kalving i juli. Re 294
15 HF ku med kalv og dr ku. Svarstad 298
3 CHA/aNG Kalving vår 2019 Årnes 299
3 HF Dr kviger. Kalving vår 2019. Selges høsten 2018 Ål 300
5 HF Dr. kviger. Selges høsten 2018. Gol 301
4 Tungrase krys dr. kviger. Klaving i sommer. bedekt med lim okse. Svarstad 303
8 HF Dr. kviger og ku med kalv Hønefoss 304
2 blonde/sim dr kviger Tomter 305
8 hf/cha ungkviger Halden 306
5 cha ungkviger Tomter 307
12 hf dr. kviger. bedekt med HF, forventet kalving i feb - april. klare for levering i okt/nov 2018. Gol 308
6 HF dr. kuer. Forventet kalving mars april. Bedekt med hereford okse. Selges til høsten. Skien 309
5 angus dr. kviger. Forventet kalving feb - april. Holter 310
6 cha dr. kuer. Forventet kalving i feb - april Hemnes 311

 
Hvis du er interessert i andre dyr enn det vi har innmeldt er det bare å ta kontakt med livdyravdelingen. Send en mail eller ring oss på 48 12 04 00, eller send en mail til Morten Ueland, morten.ueland@nortura.no eller Ingeborg Ruud Olsen ingeborg.ruud-olsen@nortura.no
 

Avlsokser innmeldt:

Rase Alder /div.opplysninger Kommune Referanse
HER F: 09.05.15. Renraset. Sønn av 59261. Kollet. Ledig fra 15 sep. Hemsedal 2190
HER F: 04.01.10. Semin nr: 71053. Sønn av 71035. Nyvler. Semin okse Holmestrand 2214
LIM F: 19.03.16. Sønn av 72150 Integre av Hvam. Kollet Maura 2186
HER F: 28.05.14. st.b.nr: 61771. Sønn av 59437. Selges etter 25 juni Andebu 2229
HER F: 04.03.15. St.b.nr: 62553. Sønn av 58990. Kollet. Ledig i slutten av juli. Gol 2231
HER F: 01.12.15. St.b.nr: 63969. Sønn av 61014. Kollet. Ledig fra 1 juli. Torpo 2235
LIM F: 11.04.14. St.b.nr: 60953. Sønn av 56449. Avhornet. Ledig i sep 2018 Eidsberg 2232
CHA F: 25.02.13. St.b.nr: 59838. Sønn av Django av Jåtsberg. Kollet. Ledig i juli Åmot 2233
CHA F: 02.04.15. St.b.nr:: 61709. Sønn av 60206. Kollet. Ledig i aug. Slitu 2234
BLONDE F: 06.12.14. St.b.nr. 62636. Sønn av 59756. Avhornet. Revetal 2245
CHA F: 28.03.15 kan st.b.f. Sønn av 59535. Kollet. Nesbyen 2247
CHA F: 30.12.15 Stb.nr: 62370. Sønn av Calogero. Avhornet. Ledig 1.juli Nesbyen 2248
CHA F: 13.02.17 Stb.nr: 63359. Sønn av 70150. Kollet. Åmli 2249
ANG F: 27.02.16 Stb.nr 62881. Sønn av 60202. Kollet. Ledig 1.juli Nes 2250
LIM F: 29.10.13 Stb.nr 60663. Sønn av 72119. avhornet. Sandefjord 2251
CHA F:21.01.15 Stb.nr 61438. Sønn av Bastion. Avhornet. Ledig 1.juli Prestfoss 2252
CHA F: 19.01.14 Stb.nr 70147. Sønn av Celsius. Kollet Åsgårdsstrand 2253
CHA F: 08.07.14 Stb.nr 62015. Sønn av 70106. Kollet. Ledig i aug, Sarpsborg 2254
CHA F: 01.07.16 Stb.nr 63970. Sønn av 60916. Kollet Sokna 2256
CHA F: 17.02.13 Stb.nr 60348. Sønn av Artois. Avhornet. Ledig 1 sep. Eidsvoll 2257
SIM F: 19.03.17. Renraset, stb.førbar. Sønn av 61648 Enebakk 2258
CHA F: 13.01.14 Stb.nr 60729. Sønn av 80282 Sandefjord 2259
CHA F:06.01.17 Stb.nr 64067. Sønn av Castor Auli 2260
LIM F: 20.12.14. St.b.nr: 61932. Sønn av 56449. Avhornet. Genstatus F. Ledig 1 aug. Dalen 2261
ANG F: 29.01.15. St.b.nr 62047. Sønn av 60158. Kollet Sørum 2262
CHA F: 09.01.16, St,b,nr 62472. Sønn av Natur. Avhornet Røyse 2263
CHA F: 08.03.15. St.b.nr: 61724. Sønn av Winns Mans Skaggs. (Embryo). Kollet Gol 2264
HER F: 23.01.17 St.b.nr: 64229. Sønn av Mawarra Mustang. Kollet Nissedal 2266
HER F: 17.12.14. St.b.nr: 62391. Sønn av Axa Golden Oak. Kollet Lier 2267
Grå F 26.02.17. St.b.nr: 63793. Sønn av 61541. Avhornet. Fetsund 2268
CHA F: 02.03.16. St.b.nr: 63033. Sønn av 70101 Grieg av Dillerud. Kollet Treungen 2269
ANG F: 11.02.17, kan stbf. Sønn av 74061 Jens av Grani. Kollet Sandefjord 2270
HER F: 30.12.15. St.b.nr 62345. Sønn av 71072 International av Løsnes. Kollet Skien 2271
SIM F: 08.03.17. Kan stbf. Sønn av 61648 Joakim av Hakadal.  Kollet Enebakk 2272
HER F: 25.01.16 St.b.nr 62412. Sønn av 71072 International av Løsnes. Kollet Rødberg 2273


Vi har flere ungdyrkåra okser for salg av blonde, simmental, angus, charolais og hereford.. Kontakt livdyravdelingen for flere opplysninger.


Okser for leie:

Ta kontakt for nærmere informasjon

Transport over større avstander vil bli dyrere enn oppsatte satser.

Hvis du er interessert i andre dyr enn det vi har innmeldt er det bare å ta kontakt med livdyravdelingen. Ønsker du flere opplysninger om dyra kontakt eller send e-post til Morten Ueland (tlf. 33 72 60 17), (perminsjon 15 april - 15 aug) morten.ueland@nortura.no  eller Ingeborg Ruud Olsen (tlf 62362721)  ingeborg.ruud-olsen@nortura.no