Marked uke 9/2024

 

Det slaktes i overkant av 3 200 storfe i uke 9 og dekningsgraden er 78 prosent.

Det slaktes i underkant av 17 900 gris som gir en dekningsgrad på 100 prosent.

Det er lokal dekning på småfe uke 9.

Det er åpnet for import av egg til og med uke 13/2024 slik at bransjen kan maksimere leveransene av norske egg til dagligvaremarkedet.