3 tips til riktig påsetting av øremerker for storfe

(Siste endret 13.12.21) Det er av og til diskusjoner på ulike sosiale medier om storfe som mister merker, og for enkelte er dette et problem. Med riktig plassering i øret og bruk av riktig tang og nål, gjør du en viktig innsats for at øremerkene skal sitte så godt i øret som mulig.

Det er mange faktorer som spiller en rolle for hvor godt et storfemerke sitter fast i øret. I løpet av dyrets levetid utsettes merket for mye slitasje, blant annet fra innredninga i fjøset, busk og kratt og gjerder ute på beite og kontakt med andre dyr.

Derfor er det viktig at du er nøye med påsetting av øremerket. Riktig plassering i øret og bruk av riktig utstyr er avgjørende både for merkets sitteevne og for dyrevelferden.

Under ser du en film om korrekt påsetting av øremerker.


Vi deler disse tipsene fra OS ID / Animal Health 

  1. Plassering i øret

    Fordi det elektroniske storfemerket er litt større og tyngre enn det ikke-elektroniske merket, er rett plassering i øret ekstra viktig for at merket skal sitte godt fast. Vi ser at enkelte har en tendens til å plassere merket for langt ut og for langt ned på øret. Da øker risikoen for merketap. Filmen viser over deg hvor og hvordan du skal sette i det elektroniske storfemerket.

  2. Bruk Combi Junior eller Combi Matic tang
    Combi Junior brukes til både det elektroniske og det ikke-elektroniske øremerket. Denne tanga gir god plass til øret, merket sitter bedre i tanga og du trenger mindre kraft for å sette merket i lås. NB: Ta ut plastinnsatsen i nederdelen av tanga, både når du skal sette i elektroniske og ikke-elektroniske øremerker. Combi Matic, som får svært gode skussmål av mange, åpnes automatisk etter at merket er presset i lås. Denne tanga er kun for storfemerker, og den kan brukes til påsetting av både det elektroniske og det ikke-elektroniske merket.

  3. Sjekk at du har riktig nål i tanga
    I 2017 lanserte OS ID / MSD Animal Health en ny generasjon øremerker, Combi 3000. Spissen på dette merket er litt lengre enn den var før, og det er derfor helt nødvendig å bruke riktig nål i tanga. Hvis ikke, er det fare for at merkespissen går i stykker ved påsetting.

 

Plassering av øremerkene

Se mer informasjon i OSID-bloggen

Hvis dyr mister merke

Hva skjer når dyret mister øremerke (øremerker) like før levering til slakt, det vil si etter at det er innmeldt til slakting og det er så kort tid at man ikke får bestilt nytt øremerke til dyret? 

Her er et svar på hvordan dette skal håndteres.