Nortura etablerer ungdomsutvalg i en ny pilot

(08.02.23) Sånn ser framtida ut i Nortura. Marthe, Embrik, Martin, Andrea, Vilde, og Mats er alle unge bønder, eller neste generasjons bønder. De er nå første kull i Norturas nye pilotprosjekt; Ungdomsutvalget.

Styrelederen i Nortura står sammen med fem ungdommer og smiler. De står på en takterasse i selskapet, med utsikt over byen, med blå himmel i bakgrunn.

Et forslag fra årsmøtet i 2022, har resultert i et nytt pilotprosjekt på medlemssida i Nortura. Ungdomsutvalget består av Embrik Øen (Øst), Martin S. Paulseth (Innlandet), Andrea Kjellstad (Vest), Marthe Sirivik (Midt), Vilde Bilstad (Agro). Mats Holand (Nord) deltok ikke på samlinga i Oslo. 

– Vi trenger å høre fra flere stemmer for å samle laget, og vi er nødt til å tenke annerledes. Vi opplever at unge bønder har et annet fokus enn de av oss som har drevet i 30 år, sier styreleder Trine Hasvang Vaag i Nortura.  

Nylig var første møte i det nyetablerte ungdomsutvalget. Gjengen var samlet på Norturas hovedkontor i Oslo, for å bli bedre kjent med selskapet. Ungdommene, som representerer hver sin region (Nord, Midt, Vest, Agro, Øst og Innlandet), skal inn som medlemmer i Arbeidsutvalgene i eierdemokratiet. Norturas styreleder er svært optimistisk for veien videre.  

– Jeg opplever et stort engasjement rundt bordet, og Nortura er privilegerte som har fått denne gjengen med på laget, sier Vaag.  

Pilotprosjekt i eierdemokratiet 

Forslaget om et eget ungdomsutvalg i samvirkeselskapet, kom fra eierne selv under årsmøtet i 2022.  

- Skal Nortura være relevant i framtida, må vi bli flinkere til å lytte til ungdommene. Både når det kommer til hvordan vi rekrutterer nye bønder og hvordan vi i landbruket forholder oss til samfunnet ellers, sier Vaag.  

Ungdomsutvalget er et pilotprosjekt i eierdemokratiet i selskapet.  

Dette er ungdomsutvalget  

Marthe Sirivik

Marthe Sirivik (22 år) er oppvokst på Hitra i Trøndelag, og ble ku-frelst da hun gikk skole på Øya Landbruksskole. For tre år siden fikk hun og ektemannen tilbud om å kjøpe en gård på Averøy i Møre og Romsdal. Her driver de nå melkeproduksjon i et robotfjøs fra 1993, og 260 tonn i kvote. Fjøset har de totalrenovert, og Marthe setter god dyrevelferd høyt på dagsorden. Både i eget fjøs og som tillitsvalgt i kretsen.  

Vilde Bilstad

Vilde Bilstad (25 år) kommer fra Orre i Klepp på Jæren. Her driver foreldrene med gris i kombinertproduksjon, samt produksjon av gulrot og løk. I tillegg produserer de høy til hest. Vilde er utdannet innen husdyrfag på Nord Universitet, i Steinkjer og jobber nå som salgskonsulent i Felleskjøpet Rogaland Agder. Vilde er aktiv i Norges bygdeungdomslag, og politisk engasjert.  

Andrea Kjellstad

Andrea Kjellstad (21 år) kommer fra Hellesylt i Møre og Romsdal. Hun er oppvokst på sauegård, der foreldrene driver med 100 vinterfôra sau. Andrea studerer nå sosiologi på bachelornivå i Trondheim, og planlegger å ta agronom etter dette. Andrea er eldst av tre søstre og ser for seg å drive gården i framtida og øke saueantallet. I tillegg til ungdomsutvalget i Nortura ble hun nylig valgt inn i Team Ung, i Norsk Sau og Geit.  

Martin S. Paulseth

Martin S. Paulseth (22 år) er oppvokst i Drøbak, i Viken fylke. Han flyttet til Oppland for å gå agronom på Lena-Valle videregående skole og i fjor tok han over driften på gården etter sin bestefar på Skreia i Østre Toten. Her driver han med økologisk melkeproduksjon og har 116 tonn kvote, og setring på sommeren. Martin har vært aktiv i Senterungdommen og Senterpartiet siden tidlig i ungdomsårene, han har også erfaring fra Norges Bygdeungdomslag, og ungdomsarbeid i kommunen.  

Embrik Øen

Embrik Øen (19 år) er fra Hol i Hallingdal, og oppvokst på gård med smågrisproduksjon og sau. Han var ferdig med agronomutdanninga forrige sommer og har siden jobbet som industriarbeider. I tillegg jobber han som avløser på et nabobruk med 520 tonn kvote. Embrik er to minutter yngre enn tvillingbror, men håper å drive familiegården en gang i framtida. 

Mats Holand

Mats Holand (17 år) fra Sømna, er ungdomsutvalget sin representant fra Nord-Norge. Mats tar nå agronomutdanning på Val VGS. Han kommer fra en gård som leverer ca 35 tonn storfekjøtt og leier ut 220 tonn melkekvote, han ønsker å reetablere melkeproduksjonen på gården. Ved siden av skolegang fyller Mats over ei halv stilling som gårdsarbeider på hjemmegården. Han brenner for at unge bønder skal ha mulighet til å investere i ny og moderne drift, og kunne leve et normalt liv som heltidsbonde.

Relatert informasjon