Søk:

Verktøylinje

Avregning fra Nortura:

Registrer deg på Landbrukets Dataflyt

(Sist endret 13.05.16) Nortura har gått over til elektronisk avregningsbrev for alle leverandører og medlemmer. Avregningsbrevet sendes nå som e-post, kun om du har reservert deg mot å få avregningsbrevet på e-post vil du få det i posten. Det er da viktig at du registrerer deg i Landbrukets Dataflyt.

www.landbruketsdataflyt.noDe aller fleste regnskapsførerne i Norge har nå tilgang til Nortura sine avregninger elektronisk via "Dataflyt i landbruket".

Dermed er det ikke lenger behov for avregningsbrev på papir som regnskapsbilag.

Regnskapsfører får avregningen ferdig kontert i regnskapet.

Om du ikke allerede har tatt dette i bruk må du registrere deg i samtykkeregisteret på landbruketsdataflyt.no for at regnskapsføreren skal få tilgang til dine avregninger elektronisk.

Alternativt kan du skrive ut bilaget selv. Snakk med din regnskapsfører, eller les på landbruketsdataflyt.no hvis du trenger mer informasjon.

Fortsatt mulig med avregning i posten
For de som likevel ønsker å motta avregningsbrevet fra Nortura som brevpost er det fortsatt mulig, men vi må da ha beskjed om det.

Kontakt ditt Medlemssenter eller du kan selv styre dette på Min side under Leverandør/Min profil.

Min side finner du også arkiv med kopier av alle dine avregninger og fakturaer.
 

Brukerstøtte

Kontakt følgende ved spørsmål angående:

  • pålogging med BankId; kontakt din bank.
  • pålogging med Produsentregisteret; kontakt Produsentregisteret på post@prodreg.no eller på telefon 22 05 47 30.
  • avtaleverk, registrering eller om Dataflyt-løsningen; kontakt Landbrukets Dataflyt SA på brukerstotte@landbruketsdataflyt.no. Vi kan ringe deg opp. Oppgi evt. telefonnummer.
  • bruk av fagsystem eller programvare som er tilknyttet Dataflyt; kontakt din fagsystem- eller programvareleverandør