Ringorm på flere storfebesetninger i Trøndelag

(Oppdatert 01.12.23) Situasjonen i Trøndelag er fortsatt uavklart med totalt 14 tilfeller av ringorm og 34 båndlagte kontakter pr 30. november, men vi opplever å ha litt mer oversikt. Næringa er derfor enige om å redusere omfanget på den røde sona og etablere en gul sone med noe lettere tiltak. Hensikten er å unngå at friske besetninger smittes med ringorm gjennom livdyromsetning.

Soneinndeling i Trøndelag utarbeidet av Animalia og slakteriene etter anbefaling fra Veterinærinstituttet.

Utarbeidet av Animalia og slakteriene etter anbefaling fra Veterinærinstituttet.

Den første røde sona ble opprettet i regi av husdyrnæringa og gjort gjeldende fra 6.11.2023. Etter dette har Mattilsynet gjennomført en omfattende kartlegging av besetninger med kliniske mistanker, kontakter til disse og foretatt vurderinger av sannsynlige smitteveier. Basert på dette og en felles risikovurdering har husdyrnæringa i dag besluttet å justere den røde sona til nå å omfatte hele Verdal kommune, gamle Inderøy kommune og Steinkjer kommune opp mot hovedveien nord for Ogna (se kart).  Resten av den gamle røde sona (dvs. kommunene Verdal, Levanger, Inderøy og Steinkjer) er blitt omdefinert til gul sone. Kommunekart. Ny soneinndeling gjelder fra 11.12.2023.

Se mer om denne saken på siden til Trøndelag Bondelag

Ser du tegn til smitte i din besetning er det svært viktig at du varsler Mattilsynet så raskt som mulig på telefon 22 40 00 00.

Se informasjon på Mattilsynet sin side