Utrullingen av Norturas nye digitale tjeneste - Min side

(Oppdatert 22.11.22) Min side er under oppbygging, og framover lanserer vi fortløpende nye løsninger. Min side fungerer og på mobil. Tjenester i Min side er innmelding av småfe, og innmelding, bestilling og direktesalg av fôringsdyr, mine leveranser, og kjøp og salg av avlsdyr kjøttfe. De midlertidige løsningene finner du lenker til nedenfor.

Illustrasjon Min side 2.0

Siden dataangrepet i 2021 har vi jobbet intensivt med å bygge opp en ny digital tjeneste fra grunnen av. Den nye Min side er bygget for deg som Norturabonde med mål om å skape et enklere grensesnitt mot Nortura.

Utrullunger

16. august ble første del av nye Min side med innmelding av småfe til slakt lansert. Småfe banet vei for en kontinuerlig utrulling av løsninger for de andre dyreslagene. 27. september er innmelding, bestilling og direktesalg av fôringsdyr med i tjenesten, og 21. november avlsdyr kjøttfe. De midlertidige løsningene vil fortløpende erstattes til vi sitter med en komplett ny tjeneste for digital håndtering.

Gris, storfe, fjørfekjøtt og egg – midlertidige løsninger

Løsningen har et daglig servicevindu fra kl. 14.30 til 16.00.

Livdyr – midlertidige løsninger