Nyheter - Alle nyheter

Du finner også nyhetsartikler under "Siste nytt" på dyreslagene som er spesifikke for hvert dyreslag. Ellers er et godt tips å logge inn og besøke fagbibliotekene om du er ute etter fagartikler.

 • Feriestengte Nortura-fabrikker i sommer

  (06.06.24) Noen av våre slakterianlegg og medlemsbutikker har stengt i enkelte sommeruker for å avvikle ferie, Nortura Medlemssenter har også kortere åpningstid. Her er en oversikt på de fabrikkene som har helt stopp i slakting, og stopp, eller redusert mulighet i behandling av retur- og nisjeslakt.

 • Norturabønder dominerer på INGRIS-toppen

  (01.07.24) Omtrent 80 prosent av svineprodusentene på Ingris-toppen er Norturabønder. – Et tegn på kunnskapsrike og dedikerte bønder, sier Eli Maria Stenklev, assisterende fagsjef gris i Nortura.

 • Omsetningsavgift 2024

  (14.12.23, oppdatert per 27.06.24) Omsetningsrådet vedtok 8. desember 2023 forslag til satser for omsetningsavgift i 2024. Nye satser for 2. halvår 2024 som er foreslått er nå vedtatt i Omsetningsrådet.

 • Ingen bedring i spotmarkedet på smågris

  (24.06.24) Overskudd preger spotmarkedet på smågris. De største utfordringene finner vi på sørvestlandet. Fagsjef livdyr, Odd Finnesand, ber kjøpere ta en ekstra vurdering.

 • Prognose 2024 per juni: Mindre overskudd av storfe i høst – økt salg av gris

  (19.06.24) Lavere bedekningstall i smågrisproduksjonen gir nedgang i tilførslene i 2. halvår 2024 og også inn i 2025. Prisen på gris fra reguleringslager er satt ytterligere ned for å bidra til økt salg. Det er som forventet fortsatt relativt lave slaktevekter på gris og okse. For egg er det behov for økt produksjon.

 • Omsetningsvekst for Nortura i første tertial

  (19.06.24) Nortura øker omsetningen med fire prosent til 9,9 milliarder kroner i årets første tertial. Økte kostnader trekker EBITDA-resultatet til 116,8 millioner kroner, 27 millioner kroner bak fjoråret.

 • Nye løsninger i Min side for fjørfeprodusentene

  (14.06.24) Dette året har det vært stor utvikling av nye rapporter som verktøy i Fjørfekjøttkontrollen for slaktekylling og Eggkontrollen, og det er i tillegg startet en utvikling for en helt ny digital løsning for produsenter av oppal og rugeegg av slaktekyllingrase i Min side.