Det vil dessverre bli skyving av storfe til slakt fremover

(03.10.23) Redusert salg av storfekjøtt og begrensende tilgang på emballasje til innfrysning av hele slakt, vil føre til skyving av storfe fremover. Nortura velger å varsle sine produsenter nå og samtidig oppfordre de som har mulighet til å utsette slakting, til å gjøre det.

Hengende storfeslakt ved Nortura Egersund

Av: Ole Anders Fjeldberg, fagsjef storfe

Det er mange som venter til 1. oktober med å melde inn storfe til slakt for å oppnå full uttelling av tilskuddssatsene ved telledato. Dessverre gjør dette situasjonen enda mer krevende for oss, da vi ikke klarer å tilpasse slaktingen i perioder der innmeldingstallene er dobbelt så store som behovet. Samtidig er industrisalget av helslakt redusert, og det tar tid før ekstraordinær prisnedgang på storfekjøtt gir effekten i sluttmarkedet.

Nortura har gjort flere tiltak, og ett av disse er å øke egen skjæring utover behovet. Dette er et tiltak for å opprettholde slaktingen fremover, der volum ut over løpende behov fryses inn på interne fryselager.

Nortura har slaktet et betydelig antall storfe i sommer utover planlagt slakteplan, dette for å ligge i forkant av innmeldingene som kommer etter telledato. Det tiltaket har gjort at du først nå kan få beskjed om ny henteuke i avtaleperioden.

Sesongen har vært krevende for mange, og vi opplever dessverre henvendelser i forbindelse med lite fôr eller flomutsatte områder der store deler av fôrgrunnlaget for vinteren er ødelagt. Det medfører at flere vurderer å redusere besetningen etter fôrgrunnlaget.

Produsenter med lite grovfôr oppfordres til å ta kontakt med kraftfôrleverandører eller andre rådgiverinstanser for å se på muligheter. Flere vil nå oppleve at henting av dyr flyttes mot slutten- og utover avtaleperioden. Skal du sende dyr til slakt utover høsten så ber vi derfor om at du forbereder deg på at det kan bli forsinkelse i forhold til ønsket henteuke. Vi kommer til å prioritere de som av dyrevelferdsmessige årsaker ikke kan ha dyr stående utover ønsket henteuke først. Opplever du situasjonen som svært kritisk kan du ta kontakt med din rådgiver, så skal vi i fellesskap forsøke å finne en løsning til planlagt henteuke.

Vi oppfordrer også alle til å bruke avtaleordningene våre. Over 80 prosent av produsentene gjør det allerede, men vi opplever uker med opptil 1700 direkte innmeldte storfe nå på høsten. Avtaleordninger på fem ukers innmelding gir Nortura bedre fleksibilitet til å planlegge logistikken, i en krevende situasjon. Vi minner om at avtaleordningen gir deg kr 2,50 pr. kg, puljetillegg og andre avtaletillegg hos Nortura.

Du kan følge markedet uke for uke på Nortura Totalmarked sine sider.

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)