Endring på krav til fettkompensasjon for Angusavtalen

(01.09.23) Utviklingen siste år viser at magre slakt har lavere andel IMF, intramuskulært fett. Høy andel IMF er kjent for å gi mørere kjøtt. Det er en viktig faktor i Angus-konseptet.

Angus på beite

For å øke andel med slakt med godkjent IMF må minstekravet til fettgruppe for Angus fettkompensasjon økes fra 3- til 3. Endringen gjelder fra mandag uke 39.

Alle godkjente Angusslakt får Angus tillegg som varierer fra kr. 1,50 til kr 4,50 etter når på året de blir levert. De slakt som også treffer kravet til alder, vekt og fettgruppe vil få en fettkompensasjon på kr 6,00 i tillegg. Kviger får kr 9,00 i fettkompensasjon. Maksimal merbetaling til Angus er da kr 7,50 til 10,50 alt etter sesong. Kviger får maksimalt kr 10,50 til 13,50.

Det er ønskelig å holde så høyt Angus tillegg som mulig. Da er det viktig å ha en høy andel slakt som går videre i varestrøm og som kunden betaler en høyere pris for.

Det ble tidligere innført stans i nytegning av Angusavtaler. Denne stansen vil nå også gjelde for Agro området, Rogaland og Agder.

Relatert informasjon