Prisløype storfe for andre halvår 2024

(07.06.24) Engrosprisen for storfe andre halvår 2024 er bestemt, og omsetningsavgift for 2. halvår ble vedtatt i Omsetningsrådet i slutten av juni. Endringene i avregningspris for 2. halvår til bonde blir da slik.

Storfe på grasbeite

Sum av variasjon i engrospris og omsetningsavgift:

  • Fra uke 27, mandag 1. juli går engrossprisen ned med kr 0,20 pr kg, i tillegg er kostnader økt og innmatpriser redusert slik at den totale nedgangen i avregningsprisen er kr 0,32 pr kg.
  • Fra uke 37, mandag 9. september, avregningsprisen går ned med kr 0,60 pr kg
  • Fra uke 40, mandag 30. september, omsetningsavgiften økes og avregningsprisen pris på slakt går ned med kr 2,40 pr kg
  • Fra uke 46, mandag 11. november, omsetningsavgiften reduseres til samme sats før telledato, og avregningspris på slakt går opp med kr 2,40 pr kg

Prisløypa på storfe har som hensikt å motvirke opphoping av slakting rett etter telledato. Den skal også bidra til nok ferske slakt når etterspørselen er størst, på seinsommer/tidlig høst og inn mot jul og nyttår.

I år vil hele prisnedgangen på telledato komme som følge av økt omsetningsavgift. Tidligere har engrosprisen vært en del av prisnedgangen ved telledato. Endringer i engrosprisen kan påvirke bestillinger og salg av hele slakt. Siden hensikten er å påvirke slaktemengde holdes engrosprisen uendret ved telledato. Så vil økt omsetningsavgift gi redusert avregningspris til bonde. 

Prisnedgangen i uke 37 skal stimulere til å fremskynde slakting slik at en kan møte etterspørselen i uke 32-36. Prisoppgang til bonde gjennom redusert omsetningsavgift midt i november skal stimulere til å leveranser inn mot jul/nyttår. Dette er en planlagt prisløype, og uforutsette moment kan gi endringer i prisen. Men profilen med høy og lav pris vil være slik som beskrevet. 

Priskurve *Sum av variasjon i engrospris og omsetningsavgift

Priskurve *Sum av variasjon i engrospris og omsetningsavgift