Siste prisendring og prisprognose storfe

(17.06.22) Et krevende verdensmarked for huder gjør at vi må justere avregningsprisen for storfe og kalv fra mandag 20. juni, dette slår ulikt ut på de forskjellige kategoriene. Avregningsprisen på ungokse, kastrat og kvige reduseres med kr. 0,27 pr kg, kalv over 50 kg reduseres kr. 0,35 pr kg, kalv under 50 kg med kr 1,23 pr kg. For ungku, ku og okse økes avregningsprisen med kr. 0,02 pr. kg.

Se prisløype for storfe 2. halvår 2022

Tidligere endringer:

  • Fra mandag 18. april øker avregningsprisen for storfe med kr. 0,95 pr kg og kalv med kr. 0,81 pr kg grunnet økt engrospris med kr. 1,30 pr kg, samt økte kostnader for energi og inntransport. Energiprisene både for inntransport og slakting har økt betydelig det siste halvår. Nortura må av den grunn øke trekket for slakting og inntransport fra 18. april.
  • Avregningsprisen for storfe økes med kr. 2,30 pr kg fra mandag 28. mars. Grunnet som tidligere annonsert økt engrospris med kr. 1,30 pr kg, og redusert omsetningsavgift med kr. 1,- pr kg. Ekstra avtaletillegg står ut uke 14, engrospris økes videre uke 16 og uke 18.

» Avregningspriser storfe - pristillegg storfe