Siste prisendring og prisprognose storfe

(28.06.24) Avregningsprisen på ung okse, kastrat og kvige reduseres med 32 øre pr kg, ung ku, ku, okse og kalv over 50 kg med 34 øre pr kg fra mandag 1. juli. Endringene skyldes redusert engrospris med 20 øre, økte slaktekostnader og redusert innmatverdi.

Tidligere endringer:

  • Avregningsprisen på ungokse, kastrat og kvige går ned med kr 0,17 pr kg og ungku, ku og okse går ned med kr 0,25 pr kg fra mandag 3. juni. Dette er på grunn av reduserte hudverdier som følge av betingelsene i verdensmarkedet for storfehud.
  • Fra mandag 1. april går avregningsprisen på alle storfe opp med kr 3,44 pr kg, og kalv med kr 3,51 pr kg. Dette er grunnet økt engrospris, redusert omsetningsavgift og reduserte kostnader.
  • Fra mandag 4. mars går avregningsprisen for storfe og kalv ned med kr 2,50 per kg grunnet redusert engrospris og økt omsetningsavgift. Dette er i henhold til prisløypen for 1. halvår 2024, og gjøres for å utligne tilskuddssatsene ved telledato. Justering av prissats for vekter over 375 kg skjer som tidligere informert om, fra påfølgende mandag 11. mars
  • Grunnet reduserte hudverdier i verdensmarkedet går avregningsprisen på ung okse, kastrat og kvige ned med 21 øre pr kg fra mandag 29. januar.
  • Avregningspris for ung okse, kastrat og kvige går opp med kr 0,80 pr kg, ung ku, ku og okse går opp med kr 0,75 pr kg fra mandag 1. januar. Endringene skyldes økt engrospris, redusert omsetningsavgift, økte slaktekostnader og redusert innmatverdi.

» Avregningspriser storfe - pristillegg storfe