Siste prisendring og prisprognose storfe

(30.07.21) Avregningsprisen på storfe og kalv går opp med kr 1,70 per kg fra mandag 2. august grunnet økt engrospris. Samtidig innføres ekstra avtaletillegg med kr 1,00 per kg.

Se Prisløypen for storfe 2. halvår 2021

Tidligere endringer:

  • Avregningsprisen på ung okse, kastrat og kvige går opp med kr 0,32 per kg, ung ku, ku og okse kr 0,54 per kg, og kalv kr 0,24 per kg fra mandag 5. juli. Endringene skyldes økt engrospris samt endrede innmatverdier og økte slaktekostnader.
  • Avregningsprisen for ung okse, kastrat og kvige økes med henholdsvis kr. 0,87 per kg, ung ku, ku og okse med kr. 0,95 per kg og kalv over 50 kg med kr. 0,76 per kg fra mandag 3. mai, økningen er grunnet økt engrospris med kr. 0,70 per kg og økte hudverdier. I tillegg økes det ekstra avtaletillegget med kr. 0,50 per kg til kr. 1,50 per kg. Ekstra avtaletillegg står ut uke 25 (27. juni). 
  • Avregningsprisen på storfe og kalv økes med kr. 0,70 per kg fra mandag 19. april grunnet økt engrospris. 
  • Avregningsprisen på storfe økes med kr. 1,50 per kg fra mandag 5. april grunnet økt engrospris med kr. 0,80 per kg og redusert omsetningsavgift med kr. 0,70 per kg. I tillegg er det økt pris på de høyeste vektgruppene for ung okse, kvige og kastrat.
  • Ektra avtaletillegg med kr. 1,00 per kg innføres fra mandag 22. mars
  • Avregningsprisen på storfe og kalv reduseres med kr 2,00 per kg fra mandag 1. mars, dette grunnet redusert engrospris med kr 1,30, og økt omsetningsavgift med kr 0,70 per kg. Prisen trappes opp igjen inn mot sommeren, henholdsvis 5. april, 19. april og 3. mai. 

» Avregningspriser storfe - pristillegg storfe

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes