Siste prisendring og prisprognose storfe

(03.07.20) Avregningsprisen for ung okse, kastrat og kvige reduseres med kr 0,08 per kg fra mandag 6. juli grunnet redusert hudverdi. For ku og okse reduseres prisen med kr 0,05 per kg, og kalv kr 0,06 per kg.

Se mer informasjon i prisløypen for 2. halvår

  • Avregningsprisen for storfe og kalv økes med kr 0,16 per kg fra mandag 29. juni, grunnet redusert omsetningsavgift med kr 0,20 per kg, og økte slakte- og avgiftskostnader.
  • Perioden med Ekstra avtaletillegg på storfe avvikles fra og med mandag 22. juni.
  • Fra og med 8. juni går avregningsprisen ned for alle klasser og grupper for følgende: Ung okse, kastrat og kvige, ned 8 øre per kg, ung ku, ku og okse, ned 11 øre per kg, kalv under 50 kg ned 6 øre per kg, og kalv over 50 kg ned 10 øre per kg. Nedgangen skyldes reduserte hudverdier.
  • Ekstra avtaletillegg på storfe reduseres med kr 0,50 per kg til kr 1,40 per kg fra mandag 25. mai. Tillegget står ut uke 25. 


» Avregningspriser storfe - pristillegg storfe