Siste prisendring og prisprognose storfe

(01.03.19) Fra mandag 4. mars reduseres avregningsprisen for storfe med kr 1,50 per kg. Endringen skyldes at engrosprisen reduseres med kr 0,80 per kg, samtidig som omsetningsavgiften økes med kr 0,70 per kg.

Oversikt over planlagte endringer 1. halvår, det er engrospris, omsetningsavgift og ekstra avtaletillegg som er virkemidlene som benyttes (se også egen sak).

Endringer

4/3

22/4

29/4

24/6

Engrospris

-0,80

+0,70

+0,70

 

Omsetningsavgift

+0,70

-0,80

 

 

Ekstra avtaletillegg

 

+0,70

+0,70

-1,40

Sum effekt bonde*

-1,50

+2,20

+1,40

-1,40

* Forbehold om endringer i kostnader, huder og innmat ikke endres slik at endring i avregningspris tilsvarer endring i engrospris.

Tidligere endringer:

  • Fra mandag 14. januar er det økte slaktekostnader for alle dyreslag, avregningsprisen reduseres for all storfe med 9 øre per kg, og kalv med 18 øre per kg.
  • Avregningsprisen for storfe og kalv øker med kr 1,30 per kg fra mandag 31. desember, endringen skyldes endring i kostnader og innmatverdier, økt engrospris og redusert omsetningsavgift.
  • Fra mandag 10. desember reduseres avregningsprisen for storfe slik: ung okse, kastrat og kvige ned kr 0,29 per kg, ung ku, ku og okse ned kr 0,09 øre per kg, kalv under 50 kg ned kr 0,66 per kg og kalv over 50 kg ned kr 0,60 per kg. Endringene skyldes reduserte hudverdier.


» Avregningspriser storfe - pristillegg storfe