Siste prisendring og prisprognose storfe

(24.03.23) Avregningsprisen for storfe og kalv går opp med kr 2,60 pr kg fra mandag 27. mars. Dette er grunnet økt engrospris og redusert omsetningsavgift, og er i henhold til prisløypen.

Tidligere endringer:

  • Avregningsprisen for ung okse, kvige og kastrat går ned med kr 2,31 pr kg, ung ku, ku og okse med kr 2,50 pr kg fra mandag 27. februar. Endringen skyldes redusert engrospris og økt omsetningsavgift, og er ihht prisløypa. Med unntak fra ungokse, kvige og kastrat blir nedgangen 19 øre mindre enn oppsatt prisløype grunnet økt hudverdi.
  • Avregningsprisen for storfe økes med kr. 2,29 pr kg og kalv med kr. 2,04 pr kg fra mandag 2. januar. Grunn er økt engrospris fra årsskiftet, samtidig har omsetningsavgiften økt og trekket for kostnader er økt. Kvalitetstilskuddet er samtidig økt med kr. 3,00 pr kg.

» Avregningspriser storfe - pristillegg storfe