Siste prisendring og prisprognose storfe

(07.04.20) Fra og med 13. april går avregningspris for storfe, alle klasser og grupper opp kr. 1,30 per kg, endringen skyldes økt engrospris, og redusert omsetningsavgift. I tillegg reduseres ekstra avtaletillegg med kr. 0,35 per kg til kr. 0,30 per kg, dette er ihht planlagt prisløype.

Se Prisløypen for storfe 1 halvår 2020

  • Fra og med mandag 30. mars er det, som følge av reduserte hudverdier, nedgang i avregningspris for Ung okse, kastrat og kvige, alle klasser og grupper, ned 0,22 kr per kg, Ung ku, ku og okse, alle klasser og grupper, ned 0,26 kr per kg, og Kalv, alle klasser over 50,0 kg, ned 0,33 kr per kg. Hva skyldes reduksjon i hudverdi? - les mer her.
  • Fra og med mandag 16. mars økes avregningsprisen med kr 0,50 for Storfe, alle klasser og grupper som følge av økt engrospris. I tillegg innføres det ekstra avtaletillegg for storfe med kr 0,65 per kg.
  • Avregningsprisen for storfe alle klasser og grupper, går ned med kr 1,50 per kg fra mandag 2. mars. Prisnedgangen skyldes redusert engrospris med kr 0,80 per kg, og økt omsetningsavgift med kr 0,70 per kg. Prisopptrappingen starter mandag 16. mars, da økes engrosprisen og ekstra avtaletillegg innføres.


» Avregningspriser storfe - pristillegg storfe