Regler for bytte av storfeindivid

(Oppdatert 11.11.22) Dersom du må levere andre storfe enn opprinnelig var innmeldt, må Nortura Medlemssenter varsles senest kl. 08 virkedagen før henting.

Kvige i binge

Fra tid til annen kan det være behov å bytte ut innmeldte individer med andre dyr. Alle dyr som skal slaktes må ha kjent og kontrollert MKI (matkjedeinformasjon) før de ankommer slakteriet. Hvis vi ikke har orden på dette kan vi få forsinkelser i slakting, feil kan skje videre i verdikjeden og du som produsent risikerer i verste fall at dyret blir kassert. For å holde våre kostnader for deg som bonde nede henstiller vi om at bytting holdes på et minimum. 

Når bytte likevel må skje så er det viktig at vi får beskjed om dette så tidlig så mulig.

I henhold Matloven skal matkjedeinformasjon (MKI) på individnivå før sjekkes før dyret kommer til slakteriet. Dette er viktig for å sikre mattryggheten.

Hvis vi ikke gjør dette kan du som produsent risikere at dyret i verste fall blir kassert, Nortura vil få forsinkelser i slakting og det kan oppstå svært kostnadskrevende feil videre i verdikjeden.

Mattilsynet vil ikke godta at storfeindivider byttes om etter at fristen for MKI rapportering er utløpt. 

 

Det er Medlemssenter som skal kontaktes dersom du har behov for å få byttet dyr

Ring Medlemssenteret telefon 95 51 84 00 helst innen mandag uka før dyra skal hentes hos deg, senest dagen før henting, så hjelper vi deg og  foretar de endringene som er nødvendige. På denne måten kan vi hjelpe hverandre i en travel hverdag.

Siste frist for å melde endringer til Medlemssenter er kl. 08.00 virkedagen før levering, for at Nortura skal kunne sjekke MKI og planlegge inntransport før rapporteringsfristen til Mattilsynet. Nortura rapporterer MKI daglig til Mattilsynet kl. 11.45 dagen før ankomst slakteriet (merk dette er virkedager).

Dyr som skal inn til slakt skal ha to øremerker fra opprinnelsesbesetning. Det er ikke lov å levere merkeløse og feilmerket storfe til slakt!