Fagbibliotek for storfe - Ammeku

 • Driftsopplegg i ammekuproduksjonen

  (07.09.12) Det mest vanlege driftsopplegget i ammekuproduksjonen er det vi kallar tradisjonelt driftsopplegg, der alle kalvane vert framfôra til rekruttering og til slakt. For å optimalisere drift og økonomi vil det for mange vere betre å velge det vi kallar utradisjonell ammekuproduksjon.

 • Ammekuproduksjon – bare tilskudd eller muligheter på egen gård?

  (13.04.11) Er det penger å hente på styring og management i ammekuproduksjonen? Eller koster det mer enn en får igjen ved å ha god oppfølging av besetningen og gode produksjonsresultater? I denne artikkelen vil vi sette fokus på noen områder i ammekuproduksjonen som påvirker det økonomiske resultat fram til avvenning av kalven.

 • Fruktbarhet og driftsstyring hos ammeku

  (28.02.08) Premissene i ammekuproduksjon er annerledes enn i de tradisjonelle husdyrproduksjoner som melke- eller smågrisproduksjon, og betraktes ofte som mindre intensiv enn de nevnte produksjoner. Ikke desto mindre er det nødvendig å ta ut positive marginer.

 • Flokkdyrhandtering i ammekuproduksjonen

  (22.01.08) Framtidas storfehald vil i mykje større grad enn no, vere basert på at dyr går lause. Dette set andre krav til stell og handtering av dyr enn det som gjeld ved oppbinding. Grunnleggande kunnskap om dyra sine sansar og åtferd vil gjere det lettare å lukkast med dyrehald.