Priser og tillegg for Kvalitetskalv

(Sist endret 16.11.18) Produksjon av Kvalitetskalv er en spesialproduksjon hvor produktet blir markedsført som Gourmet Kalv i butikkene. Det er fortiden balanse mellom volum som slaktes og volum som selges i markedet av kvalitetskalv, det tegnes derfor ikke nye avtaler. 

Gourmetkalv logo

Nortura lanserte denne spesialproduksjonen i 1999 fordi det var betydelig etterspørsel i markedet. Kvalitetskalv er en avtaleprodusert varestrøm. Det betyr at det ligger til grunn en avtale mellom produsent og Nortura. Produsenten må være medlem i Nortura. Avtalen går ut dersom produsenten ikke lever slakt de siste to år.  

Avtaleproduksjoner er tilpasset markedsbehov, og det er fortiden balanse mellom volum som slaktes og volum som selges i markedet av kvalitetskalv. Det tegnes derfor ikke nye avtaler. 

Kalveslaktet blir sendt til Nortura Gol hvor det blir skåret ned, vakumpakket og videresendt til grossister. 

Innmelding er tre uker før ønsket levering, og Nortura disponerer kalven en uke før/etter ønsket slakteuke. Innmelding på Min side på Spesialavtale. Det er ingen minstekrav på antall dyr pr levering.

Prisene forutsetter innmeldt på avtale og klassifisert som kalv. I tillegg til dette er det interne krav til kondisjonert nedkjøling og mørhet (pH).

Krav og tillegg for Kvalitetskalv - gjeldende fra 6. august 2018**
Krav til klasse minimum klasse O -
Krav til alder inntil 300 dager
Pristillegg pr kg 110,0 - 150,0 kg (tillegget er inkl i avregningsprisen) kr. 12,-
Pristillegg pr kg 150,1 - 151,9 kg (tillegget er inkl i avregningsprisen) kr. 10,-
Pristillegg pr kg 152,0 - 153,9 kg (tillegget er inkl i avregningsprisen) kr. 8,-
Pristillegg pr kg 154,0 - 155,9 kg (tillegget er inkl i avregningsprisen) kr. 6,-
Pristillegg pr kg 156,0 - 157,9 kg (tillegget er inkl i avregningsprisen) kr. 4,-
Pristillegg pr kg 158,0 - 159,9 kg (tillegget er inkl i avregningsprisen) kr. 2,-
Puljetillegg kvalitetskalv ved levert 2 - 3 kalver, pr kalv kr. 150,-
Puljetillegg kvalitetskalv ved levert 4 kalver eller flere, pr kalv kr. 250,-
Det gis ikke tillegg på dyr som får trekk for uren hud kategori 2.
** Ordningen gjelder ikke Nordland, Troms og Finnmark


Øvre vektgrense for Kvalitetskalv økte med 10 kg til 150 kg fra 6. august 2018. Samtidig er det lagt opp til en mer differensiert prisnedtrapping fra 150,1 kg til 159,9 kg. 

Hvis du skal ha hele eller deler av dyret i retur eller nisje, er det ikke mulig å få tillegg for andre avtaletyper for dette slaktedyret.

Marked for Gourmetkalv
I en spesialvarestrøm er det viktig at det er forutsigbare slaktevolum. Ved inngåelse av avtalen oppgis det et forventet volum. I de siste årene har dette ikke blitt fulgt opp. For å unngå større endringer i volum uten dette er kommunisert vil dette bli fulgt opp tettere fremover. For dere som har avtaler vil taket for deres produksjon settes til det høyeste antall dere leverte i 2016 eller 2017.

Det er nå nesten 20 år siden Nortura lanserte kalv som en egen varestrøm. De første årene med en tilleggspris på mellom kr 4,- og kr 5,- pr kg der bare deler av denne kunne tas igjen som en merpris i markedet. Med et systematisk og målrettet arbeid over flere år har merprisen kunne økes til dagen nivå.

Kvalitetskalv er en krevende produksjon
For å lykkes med produksjon av Kvalitetskalv, er det helt nødvendig med god oppstalling, god fôring og at man følger nøye med på vekst og utvikling av kalven. En må regne med å bruke rikelig med kraftfôr, opptil 3-4 kg per dag, ut i perioden.

Følg nøye med på gjødselskonsistensen. Dersom gjødsla er for blaut, bør man spare litt på kraftfôret og gi litt høy om mulig. Den siste måneden må en vege eller måle dyra slik at man treffer på riktig slaktevekt. Optimal slaktevekt er mellom 125 og 135 kg. For NRF-kalver kan 230 kg levende vekt ved innmelding være passe. Noe lavere vekt for kjøttfekalver fordi de har høgere slakteprosent.