Fôrplan med behandlet halm og litt surfôr for ammeku

(10.08.18) Planen viser energibehovet til ei ku på omtrent 700 kg levendevekt, og viser 3 ulike alternative fôrkombinasjoner.

Om vinteren har ei ammeku et moderat fôrbehov. Det kan svare seg å spare det beste fôret til perioden etter kalving.

Både ungkvigene og de drektige kvigene trenger god fôring, og kan om mulig få bedre grovfôr.

Dersom grovfôret ikke gis etter appetitt, er det ekstra viktig at det er eteplasser nok, slik at alle dyra kan ete samtidig.

Kyrne må hverken bli for feite eller for magre, følg med på holdet og juster planen dersom det er avvik.

Ammeku

Frem til 2 mnd før kalving

2 mnd før kalving

Etter kalving

700 kg ku

6 FEm

7,5 FEm

11,5 FEm

Med NH3 halm og ammeku konsentrat

8 kg NH3 halm 

10 kg NH3 halm

12 kg NH3 halm

0,8 kg Ammeku konsentrat

1 kg Ammeku konsentrat

1,5 kg Ammeku konsentrat

Med NH3 halm og Formel Biff Intensiv

8 kg NH3 halm

10 kg NH3 halm 

12-14 kg NH3 halm

2 kg Biff Intensiv 

3 kg Biff Intensiv

3,5-4   kg Biff Intensiv

Med NH3 halm, litt surfôr og Formel Biff Intensiv

8 kg NH3 halm

10 kg NH3 halm

20-25 kg surfôr avhengig av tørrstoff og kvalitet

2 kg Biff Intensiv

3 kg Biff Intensiv

3,5 kg Biff Intensiv

  • NH3 halm er ammoniakkbehandlet halm. Et alternativ kan være dypplutet halm.
    Ubehandlet halm gir lavere energi og protein utnyttelse.
  • Utgangspunkt er ei voksen ku på 700 kg. Ammekubesetningen består av individer med forskjellig vekt, alder og kalvingstid så det er viktig at man følger opp hvert enkelt dyr i forhold til holdet.
  • Hvis halmballen veier ca 300 kg vil det gå ca en ball pr mnd pr ku.
  • Dette krever at det ikke er fri tilgang hele døgnet da ei ku kan spise vesentlig mer enn det hun trenger. Det bør derfor tilstrebes å ha en eteplass pr dyr så langt det er mulig.
  • Surfôr eller det beste fôret bør disponeres til etter kalving.
  • Mineraler og vitaminer er viktig i de tilfeller det ikke gis ammeku konsentrat.