Fôrplan NRF okse fra 120 kg kalv til 290 kg slaktevekt og 15-16 mnd. slaktealder

(10.08.18) Dette er et forslag til fôrplan. Planen må følges opp, det er viktig å vurdere drøvtygging, gjødselkonsistens og generell trivsel på dyra. Måling og beregning av tilvekst er også viktig for å sjekke om fôrplanen fungerer. Juster på planen så snart det oppdages avvik.

For drøvtyggere er det viktig med myke overganger og gradvis endring i fôringen.

Spesielt i starten er det viktig at kraftfôrmengdene ikke økes for brått, uten at dyra har et passe grovfôropptak.
Ved fôring med mye halm eller høy kan dyra bruke litt tid på å venne seg til grovfôret. Det kan brukes litt melasse blandet med varmt vann som vannes over halmen for å få dyra til å ete. Vær oppmerksom på at mye melasse kan virke negativt på vom miljøet.

Fôrplan med svært lite grovfôr

Alder i mnd.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15,2

Levendevekt i kg

120

148

179

211

244

279

315

351

388

424

461

496

531

surfôr, kg ts

0,7

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,6

2,0

2,5

3,0

3,5

Kg Biff Intensiv

3,5

4,0

4,5

5,0

5,0

5,5

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Fôrplan med NH3 ammoniakkbehandlet halm

Alder i mnd.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15,1

Levendevekt i kg

120

158

198

237

278

319

360

401

441

479

515

549

560

Kg NH3 halm

1,6

1,8

1,9

2,1

2,3

2,4

2,6

3,3

4,0

4,5

4,8

4,9

5,1

Kg Biff Intensiv

3,5

4

4,5

5

5

5,5

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Kraftfôrkostnaden ligger ca. 2.500,- høyere enn ved normal fôring med kraftfôr og surfôr. Det er regnet med store halmmengder. Halmen er beregnet til 2,50 pr kg, det er reelt en høyere pris enn kraftfôr.

DB vil ligge ca. 3.000 kr lavere enn normalt, men fortsatt vil et bruk i tilskudds-sone 2 ha et dekningsbidrag på omtrent 5.000,- pr dyr.

Dersom dyra ikke spiser så mye halm som planen viser, vil det ta noe lenger tid å få de slaktemodne. Det er også mulig å gi mer kraftfôr, men det er viktig å følge med på gjødselkonsistens og trivsel. Det må også sjekkes at det er god tilgang på drikkevann. Drikkekarene må sjekkes.

Kalkulasjon på fôrmengder og kostnader i tre ulike situasjoner

Utgangspunktet er en normal fôrrasjon med 3 kg kraftfôr, og middels grovfôr etter appetitt og pris på grovfôr 2,35 pr FEm.

Det er medregnet innkjøpt kalv på 120 kg, pris 4.360 kr. Bruk med egen kalv har ikke denne utgiften,.

I rasjonene med mer kraftfôr og dyrere grovfôr er prisen på både grovfôr og halm satt til 3,20 kr pr FEm.
Grovfôret er oppgitt i mengder, dersom det er andre priser på egendyrket eller innkjøpt, så kan aktuell pris settes inn.

3 eksempler på fôring fra 120 kg og verdi 4.360 kr og til 290 kg slaktevekt og 17.120 kr i slakteinntekt

 

Utgangspunkt,
vanlig fôring

 

behandlet halm og mer kraftfôr

 

lite grovfôr og mye kraftfôr

 

FEm/kg

kr

 

FEm

Kr

 

FEm

kr

Verdi kalv

 

4 360

   

4 360

   

4 360

grovfôr FEm

1 303

3 061

       

496

1 587

halm FEm

     

664

2 125

     

kraftfôr kg

1 059

3 897

 

1 911

6 478

 

2 135

7 537

slakteinntekt - fôrings utgifter

 

5 802

   

4 157

   

3 636

                 

distriktstilskudd sone 2

 

1 523

   

1 523

   

1 523

produksjonstilskudd

 

770

   

770

   

770

Totalt

 

8 095

   

6 450

   

5 929

  • I eksempelet her er det brukt mye svært lite grovfôr og mye kraftfôr, mens det i eksemplet med halm er brukt mye halm og mindre kraftfôr. Derfor kommer halm + kraftfôr bedre ut økonomisk enn lite grovfôr og kraftfôr.
  • Det kan være mulig å både fôre mer intensivt og å ha høyere slaktevekt. Det kan gjøre fortjenesten enda høyere.