Økning i trekk ved levering av skitne slaktedyr

(27.12.23) Fra 1. januar 2024 har styret i Animalia besluttet å øke trekket for å levere skitne slaktedyr og sau som ikke skal klippes. Trekksatsene har ikke vært endret siden 2013.

Skitne Storfe Kategori 2

De nye trekksatsene er:

  • Kategori 1 hygienetrekk storfe økes til 500 kr (fra 400 kr)
  • Kategori 2 hygienetrekk storfe økes til 1100 kr (fra 900 kr)
  • Sau som ikke kan klippes rene eller slaktes med ull på økes til 150 kr (fra 120 kr)

Hygienetrekket ble innført i 2000 med bakgrunn i at man skal kunne dekke deler av kostnadene slakteriet har ved slakting av skitne dyr. Det skulle også virke som et insentiv for å få produsenter til å levere reinere dyr. Siden trekket ikke har økt siden 2013, har det ikke fulgt den kostnadsøkningen slakteriene har hatt med slakting av skitne dyr.

Se mer på Animalia sin nettside.

 

Opptak av Teams-møte

Nortura i samarbeid med Animalia og Norilia hadde i desember et fagmøte på Teams om urene huder. Fikk du ikke med deg møtet så anbefales det å se møtet i opptak.


Vi også en tidligere artikkel med råd og tips om tiltak om du har utfordring med skitne dyr. Vi oppfordrer likevel å ta kontakt med Norturarådgiver om du trenger hjelp til å vurdere tiltak i din besetning.