• Innspillsmøte om endringsforslag i vedtektene

  Etter ett år med utredninger og medvirkningsprosesser i eierorganisasjonen, har konsernstyret fått fremlagt organisasjonsutvalget sin anbefaling til endringer og justeringer i dagens eierstruktur. Konsernstyret legger nå frem et forslag til vedtektsendringer som de ønsker å behandle på årsmøte i 2024.

 • Bli kjent med Nortura

  Er du berørt av at Nordfjord Kjøtt skal avslutte sin slakterivirksomhet i løpet av 1. kvartal 2024? På denne nettsiden finner du aktuell informasjon for deg som ønsker å bli bedre kjent med alle de mulighetene vi i Nortura kan tilby deg.

 • Bli kjent med Nortura

  Er du ramma av at Nordfjord Kjøtt skal avslutta slakteriverksemda si i løpet av 1. kvartal 2024? På denne nettsida finn du aktuell informasjon for deg som ønskjer å bli betre kjent med alle dei moglegheitene vi i Nortura kan tilby deg.

 • Nødslaktordningen i Nortura

  (Oppdatert 23.08.23) Nortura har lang tradisjon med å ha et tilbud om nødslakting som en del av vår service overfor medlemmene. Sats gjelder per dyr og ikke per utrykning som tidligere, sats er uendret.

 • Ledig stilling som dyrebilsjåfør

  (21.02.22) GF Dyretransport AS søker etter dyktige og erfarne sjåfører som kan være en gode ambassadør i møte med Norturas medlemmer. Stillingen er fast.

 • Innmelding av livdyr og slakt

  (24.11.21) Livdyr og slakt håndteres på to plattformer i Nortura. Derfor kan dyr bare være innmeldt til enten liv eller slakt på samme tid. Dersom dyr allerede er innmeldt, må det slettes før det kan meldes inn på nytt i annen løsning.