Årsmøte i Nortura SA

apr
Thon Hotel Arena på Lillestrøm

Årsmøtet er sammensatt av 80 medlemsvalgte utsendinger inklusive arbeidsutvalgene (AU) i regionrådet samt styremedlemmene i Nortura SA, årsmøtets ordfører og varaordfører. I tillegg møter ansattvalgtes utsendinger, gjester fra andre organisasjoner, myndigheter, presse, samt administrasjon og øverste ledelse i Nortura.

Faste saker som skal vedtas på Årsmøtet, er årsmelding og regnskap, disponering av årsresultat, og eventuell rullering/utbetaling av medlemskapital og valg. Årsmøtedebatten er et veldig viktig punkt på Årsmøtet og mye av tiden er derfor satt av til den.

Se mer om Årsmøtet