Konsernråd i Nortura SA

feb

Konsernrådet sammensettes av lederne og nestlederne i de seks regionrådene samt konsernstyret. Årsmøtets ordfører eller varaordfører leder møtene i konsernrådet. Videre deltar lederne av fagutvalgene med talerett. Leder i kontrollkomiteen og leder/nestleder i valgkomiteen har møterett, men ikke møteplikt, i konsernrådet.

Konsernrådet holder møte to ganger per år og ellers etter behov. Konsernrådet skal sammen med konsernstyret fungere som forum for drøfting av aktuelle saker og strategiske spørsmål.