Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 50/2023

(08.12.23) Livdyrmarkedet i Nortura uke 50/2023

Sammensatt bilde av kalv, smågris og lam

Markedssituasjon storfe

  • Oksekalv: Underskudd i Øst, ellers underskudd.
  • Kvigekalv: Overskudd.
  • Livkalv: Underskudd i Vest, ellers tilnærmet balanse.
  • Ungkviger: Overskudd.
  • Drektig NRF: Underskudd i Øst, overskudd i Midt. Ellers tilnærmet balanse.
  • Ku i produksjon: Balanse i Nord, ellers underskudd.

Når det gjelder kjøttfe så er det stabilt overskudd på de fleste raser. Markedet er svært rolig pga. få nyetableringer. Det er en del dyr innmeldt for salg.

Markedssituasjon gris/purke

I uke 50, overskudd i Vest, underskudd i Øst og Midt. Balanse i Nord.

Markedssituasjon småfe

Når du har behov for kjøp av søyer eller søyelam, er det viktig å bestille disse i god tid før slaktesesongen starter. Du må søke Mattilsynet om dispensasjon dersom søyer eller søyelam skal kjøpes inn i en eksisterende besetning. Den lokale værringen har som regel gode avlsværer til salgs.

Livdyr for salg


Område Nord

Område Midt

Område Vest/Agro

Område Øst

Område Innlandet

Vi vil igjen gjøre oppmerksom på transportforskriften som sier at drektige dyr ikke skal transporteres siste 10 % av drektighetstiden eller første 7 dager etter fødsel.

Dyreslag Antall dager med transportrestriksjoner
Storfe 28 dager
Gris 12 dager
Småfe 15 dager

Kontaktskjema for livdyr