Økologiske kviger til salgs i Midt-Norge

(11.03.19) Her finner du en oppdatert oversikt over økologiske kviger innmeldt i Midt-Norge.

Innmeldt økologisk kvige: Ring Livdyr 48 12 04 00

Kommune

Brsc/Bcov

Ind-nr

Fødsels-
dato

Far

Forventa
kalving

Insem.
med okse

Avlsverdi

Bryst-
mål

Rennebu Rød 759 06.09.2018 11854     6  
Rennebu Rød 741 10.09.2018 11855     8  
Rennebu Rød 766 13.09.2018 11833     13  
Rennebu Rød 772 15.11.2018 11878     1  
Rennebu Rød 743 01.09.2017 11789 30.08.2019 11918 7 192

 

Kontaktperson: Arne Roger Berg