Økologiske kviger til salgs i Midt-Norge

(11.12.18) Her finner du en oppdatert oversikt over økologiske kviger innmeldt i Midt-Norge.

Innmeldt økologisk kvige: Ring Livdyr 48 12 04 00

Kommune

Ref.nr

Ind-nr

Fødsels-
dato

Far

Forventa
kalving

Insem.
med okse

Avlsverdi
mor

Bryst-
mål

Midtre Gauldal 53669 707 09.08.2017 11312        
Midtre Gauldal 53669 725 15.09.2017 11801        
Midtre Gauldal 53669 729 22.09.2017 11813        
Midtre Gauldal 53669 732 10.10.2017 11801        
Midtre Gauldal 53669 733 19.10.2017 11809        
Midtre Gauldal 53669 734 01.11.2017 11308        
Midtre Gauldal 53669 735 04.11.2017 11308        
Midtre Gauldal 53669 738 15.11.2017 11308        
Indre Fosen 52568 1418 13.01.2017 11206 19.01.2019 11875 - 3  
Indre Fosen 52568 1420 13.01.2017 11033 19.02.2019 11858 - 5  

 

Kontaktperson: Arne Roger Berg