Økologiske kviger til salgs i Midt-Norge

(06.08.19) Her finner du en oppdatert oversikt over økologiske kviger innmeldt i Midt-Norge.

Innmeldt økologisk kvige: Ring Livdyr 95 51 84 00

Kommune

Brsc/Bcov

Ind-nr

Fødsels-
dato

Far

Forventa
kalving

Insem.
med okse

Avlsverdi

Bryst-
mål

                 

 

Kontaktperson: Arne Roger Berg