Økologiske kviger til salgs i Midt-Norge

(11.03..2019) Her finner du en oppdatert oversikt over økologiske kviger innmeldt i Midt-Norge.

Innmeldt økologisk kvige: Ring Livdyr 48 12 04 00

Kommune

Brsc/Bcov

Ind-nr

Fødsels-
dato

Far

Forventa
kalving

Insem.
med okse

Avlsverdi

Bryst-
mål

Steinkjer Rød 739 21.12.2018 11848     11  
Steinkjer Rød 741 28.12.2018 11855     16  
Steinkjer Rød 742 06.01.2019 11855     18  
Steinkjer Rød 744 09.01.2019 11887     12  

 

Kontaktperson: Arne Roger Berg