Økologiske kviger til salgs i Midt-Norge

(02.12.22) Her finner du en oppdatert oversikt over økologiske kviger innmeldt i Midt-Norge.

Innmeldt økologisk kvige og kyr

Ring Livdyr 95 51 84 00 (tast 2)

Kommune

Brsc/Bcov

Ind-nr

Fødsels-
dato

Far

Forventa
kalving

Insem.
med okse

Avlsverdi

Bryst-
mål

Skaun-53963

avslutter melkeprod-jan 2023

Rød 683 140917 11763 27.03.23 12204 0  
Skaun Rød 882 201219 11945 27.03.23 12216 12  
Skaun Rød 613 191116 11147 29.03.23 12185 -4  
Skaun rød 685 250917 11785 30.03.23 12204 0  
Skaun Rød 648 110417 11759 18.04.23 12197 11