Eiermøter i Nortura SA

febmar
Informasjon om steder for eiermøtene kommer i slutten av januar

Eiermøte i kretsen (utdrag fra nye vedtekter fra 1.1.25)

Det skal avholdes et formelt eiermøte med valg til tillitsverv i kretsen hvert år i februar/mars. Tidspunkt for avholdelse av dette eiermøtet skal kunngjøres med 4 ukers varsel. Skriftlig innkalling med saksliste sendes minimum 1 uke i forkant av møtet.

Alle andelseiere i kretsen, jf. §3 tredje ledd, har én stemme hver i eiermøtet.

På eiermøtet i februar/mars skal følgende saker behandles:

  • Drøfte årsmelding og regnskap for Nortura SA
  • Drøfte utviklingen i Nortura SA
  • Behandle innkomne saker fra andelseiere, kretsrepresentanter, arbeidsutvalg og konsernstyret
  • Velge kretsleder og nestleder
  • Velge kretsrepresentanter hvis kretsen har flere representanter i regionråd utover kretsleder og nestleder (i nummert rekkefølge, jf. § 17)
  • Velge to medlemmer til en valgkomite for kretsen

Administrasjonen i Nortura SA skal alltid være representert på eiermøtet. Arbeidsutvalget skal være representert på eiermøter hvor konsernstyret ikke er representert.