Regionråd i Nortura SA vår 2025

mar
Informasjon om tid og sted for kommer

Regionråd

Regionrådet består av representanter fra kretsene i regionen, og de medlemmene i arbeidsutvalget som ikke er kretsrepresentanter. Hver representant har én stemme i regionrådet. Leder og nestleder i arbeidsutvalget er også ledere av regionrådet.

Den enkelte krets i regionen skal være representert i regionrådet med kretsleder. Kretser har ekstra representasjon basert på hvor stor del av den totale eiermassen og tonnasjen i en region som er i kretsen.