Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • Nortura øker tilleggsytelser på storfe med 25 millioner!

  (23.03.22) På bakgrunn av tilbakemeldinger fra Nortura eiere har Norturas styre vedtatt og endre profilen på puljetillegget for storfe. Endringen innebærer at laveste antall dyr pr pulje reduseres fra 5 til 3 dyr. I tillegg økes satsene for alle puljestørrelser, men samtidig slik at det differansen mellom trinnene blir mindre.

 • Statsministeren besøkte Bioco-anlegget

  (22.03.22) Rester fra norsk kyllingproduksjon kan bli en ny og viktig kilde til norsk protein, med stor næringsverdi for dyr og mennesker. Statsminister Jonas Gahr Støre fikk tirsdag omvisning på Bioco-anlegget, som kan bli et viktig mønsterbruk for norsk matindustri.

 • Årsmøteutsendinger Nortura

  (22.03.22) Årsmøtet i Nortura SA foregår i år den 5. og 6. april på Thon Arena på Lillestrøm. Her er oversikten over hvem som skal representere de ulike regionene på årsmøtet i år.

 • Nortura og Ytterøykylling sammen om nytt slakteri i Trøndelag

  (16.03.22) Nortura og Ytterøykylling har inngått en intensjonsavtale om å etablere et nytt moderne slakteri for kylling på Røra i Trøndelag. Slakteriet vil øke konkurransekraften for begge selskaper gjennom kortere transporttid, økt effektivitet og reduserte slaktekostnader.

 • Topplinjevekst og stabil EBITDA-utvikling – utbetaler 100 mnok til eierne i utbytte

  (10.03.22) Nortura-konsernets omsetning vokser med 1,9 milliarder kroner (7,7 prosent) og endte på 26,6 milliarder kroner i 2021. Konsernstyret foreslår å utbetale 96 millioner kroner i utbytte og renter til eierne gjennom medlemskapital-ordningen. Nortura har i tillegg økt utbetaling av tilleggsytelser til eierne med 70 millioner kroner i 2021.

 • Nortura Årsmelding

  Nortura SA er et resultat av fusjon mellom Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA. Nedenfor finner du hver av selskapenes årsmeldinger tilbake til 2003, samt for Nortura BA fra 2006 - 2008 og Nortura SA fra 2009 fram til siste år.