Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • Gode årsmøte!

  (17.06.21) Styreleder Trine Hasvang Vaags tale til Norturas årsmøte 2021

 • Minner om medlemsundersøkelsen

  (16.06.21) Takk til alle dere som allerede har svart på medlemsundersøkelsen! Så håper vi så mange som mulig vil gi oss tilbakemelding på medlemsundersøkelsen, som tar ca. 6-7 minutter å svare på.

 • Nå signerer du kjøreseddelen på nettbrett

  (Oppdatert 11.06.21) Overgangen fra manuelle til digitale kjøresedler fullføres, og Nortura utstyrer alle biler som brukes til inntransport av slakt med nettbrett for digital signering av kjøreseddel.

 • Livdyrmarkedet storfe i Nortura

  (07.06.21) Fra medio mai er ny livportal storfe igangsatt i hele Nortura. Etter å ha vært tett på test siden høsten 2020 er vi litt spente, som dere. Og et klart flertall av bilene som nå kjører fôringsdyr/avlsdyr storfe er nå utstyrt med terminal. Dette er en ny dag for både sjåfører, planleggere og formidlere. Noe opplæring og tilpassing trengs ennå, og det pågår.

 • Arbeidet med dyrevelferd er en løpende oppgave

  (05.06.21) – Det er viktig at brudd på dyrevelferd både fanges opp og blir belyst. Nortura jobber kontinuerlige med dyrevelferd og har i dag en systematisk oppføling av produsenter gjennom flere systemer, sier styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag.

 • Nisjeslakt

  (17.08.21) Formålet med nisjeslakt er å gi deg som medlem i Nortura en mulighet til å øke verdiskapningen på egen gård med utgangspunkt i eget slakt. For å kunne kjøpe tilbake eget slakt som nisje må du først inngå en avtale om dette.

 • Retur av slakt og medlemskjøp

  (Oppdatert 01.06.21) Returslakt er en ordning som er etablert for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt til forbruk i egen husholdning.