Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • Hva skjer videre med Min side?

  (05.10.23) Vi har per i dag i overkant av 65 % av innmeldingene til slakt på Min side. Min side er den viktigste tjenesten vi har til samhandling mellom oss i Nortura og deg som bonde. Derfor er vi like utålmodig som deg til å forbedre og utvikle løsningen, og minimum komme tilbake til tjenester som var tilgjengelig før datainnbruddet. Men målet vårt er som kjent lenger enn det!

 • Lage snarvei til Min side på din telefon

  (05.10.23) I går var blant andre medlemssiden nede grunnet en oppdatering som feilet hos vår leverandør. Mange bruker medlem.nortura.no som inngang til Min side, og fikk problemer med innmelding, selv om Min side var tilgjengelig. Et tips er å lage en snarvei til Min side på telefonen din - så har du en direkte inngang.

 • Renteendring i Nortura SA sin Låneinnskuddsordning

  (05.10.23) Med bakgrunn i utviklingen i markedsbetingelser på bankinnskudd, har Nortura SA funnet det riktig å heve rentesatsen på låneinnskudd i Nortura SA til 5,25 %, gjeldende fra 1. november. Dette er den sjuende renteøkningen på innskuddsordningen siden i fjor høst.

 • Det vil dessverre bli skyving av storfe til slakt fremover

  (03.10.23) Redusert salg av storfekjøtt og begrensende tilgang på emballasje til innfrysning av hele slakt, vil føre til skyving av storfe fremover. Nortura velger å varsle sine produsenter nå og samtidig oppfordre de som har mulighet til å utsette slakting, til å gjøre det.

 • PGE satt for 1. halvår 2024

  (02.10.23) Styret i Nortura har i dag satt ny PGE (Planlagt gjennomsnittlig engrospris) for første halvår 2024 på storfe, gris, småfe og egg. I all hovedsak er dette en videreføring av dagens priser.

 • Nortura forbedrer resultatet med 200 millioner kroner

  (29.09.23) Den positive resultatutviklingen i Nortura fortsetter i andre tertial. Resultat før finansposter, skatt og avskrivninger (EBITDA) ende på 267 millioner kroner, en økning på rundt 100 mnok sammenliknet med samme periode i fjor.

 • Skal transportere mat med elektrisk transport

  (29.09.23) Nortura setter høsten 2023 nye elektriske lastebiler i transport mellom anleggene på Malvik, Rudshøgda og Tønsberg. Sammen med det norske transportkonsernet Litra AS tar selskapet i bruk verdens to første lastebiler med en batterikapasitet på 1000 kWh.