Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • Nortura endrer produsent- og industristrukturen på kylling

  (29.06.23) Nortura har vedtatt en omstillingsplan for industri- og produsentstrukturen for kylling. Planen innebærer at Nortura ønsker å tre ut av avtalen med Ytterøykylling om bygging av et felles slakteri på Røra. Samtidig vil Nortura starte et arbeid med gradvis omstilling av kyllingprodusentene i Midt-Norge.

 • PRIOR wienerpølser 20 år

  (23.06.23) Kyllingpølser gikk fra wiener til winner. Det er nå 20 år siden PRIOR lanserte wienerpølser, men det gikk ikke stille for seg. Visste du at den utløste en kjøttkrangel?

 • Prognosen – lavere salg av gris og storfe i 2023

  (21.06.23) Salget av svin og storfe er noe lavere enn forventet. Vi oppfordrer svineprodusentene til å levere noe lettere gris og at produsenter med midlertidig konsesjon fortsetter å tilpasse seg nytt konsesjonsregelverk før fristen. Tilførslene av storfe kan i sommer bli drevet opp av tørke og fôrmangel, men det er usikkert.

 • Gir støtte til bønder i Ukraina

  (20.06.23) 10 prosent av jordbruksjorda i Ukraina er minelagt. Nortura bidrar nå med 100.000 kroner til Norges Bondelag og Norsk Folkehjelps mineryddingskampanje for å få ryddet jorda og bidra til ukrainsk matproduksjon.

 • Forbered deg om sommeren blir tørr

  (08.06.23) – Spesielt på Øst- og Sørlandet merkes behovet for nedbør, men vi må huske på at sesongen er lang og en redusert 1. slått kan kompenseres med en god 2. og eventuelt 3. slått. Under tørkesommeren 2018 ble det gjort mange gode erfaringer som kan brukes, sier Ole Anders Fjeldberg, fagsjef storfe i Nortura.

 • Ivar vil ha sterkere satsing på slakteavfall

  (15.06.23) Fra orkesterplass i havbruksnæringa har Ivar Strand sett lakseoppdrettere skape store verdier av rest- og biprodukter. Som nytt styremedlem i Nortura SA, vil han ha en sterkere satsing på slakteavfall.

 • Bedret resultat og omsetningsvekst for Nortura

  (12.06.23) Omsetningen vokser med rundt en milliard kroner sammenliknet med første tertial i fjor, mens resultat før finansposter, skatt og avskrivninger (EBITDA) øker fra 42 til 144 millioner kroner i samme periode.

 • Hva er nyttige for deg som ny bruker i Nortura?

  Nortura skiller seg fra våre konkurrenter ved at vi eies av bønder og styres av bønder. Dette gjenspeiles også i selve formålet til Nortura: Å omsette medlemmenes slakt, egg, livdyr og ull slik at medlemmene får det best mulig økonomiske resultat av sin husdyrproduksjon på kort og lang sikt.

 • Årets vinnere i Husdyrtreff

  (01.06.23) «Husdyrtreff» er en konkurranse arrangert av Tine, Nortura, Norsvin, TYR og Geno. Konkurransen har vært arrangert siden 1981 og innebærer at elever fra videregående skole velger mellom fem ulike oppgavesett: Storfe – melkeproduksjon, storfe – kjøttproduksjon, saueproduksjon, svineproduksjon eller fjørfeproduksjon.