Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

  • Lammesesongen 2023 – God marknadssituasjon for sau og lam

    (05.07.23) Ein ny slaktesesong for sau og lam står for døra. På nokre hektiske haust-veker skal eit års arbeid med sauen omsetjast til slakteoppgjer til Nortura-sauebøndene og kvalitets-mat til forbrukarane. Dette krev god planlegging frå bonde til butikk.

  • Samlet næring for kjøtt og melk med lavere klimaavtrykk

    (03.07.23) En samlet næring arbeider for å få norsk landbruk enda mer klimavennlig og konkurransedyktig. Nortura har pågående forsøk med fôring av NRF okser på Mære Landbruksskole, Tine har forsøk i melkeproduksjon, og Geno tar lavere metan utslipp med i avlsmål.