Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • Utfordringer med forurensede beitearealer, fôrhøsting og skadde rundballer etter flom

  (31.08.23) Her er informasjon om forskjellige fôr-relaterte utfordringer i kjølvannet av ekstremværet «Hans». I tillegg til forurensing av fôret, fører flommen også til redusert mengde grovfôr og redusert kvalitet på fôret flere steder. Artikkelen er skrevet av Animalia i samarbeid med Veterinærinstituttet og med bidrag fra Nortura, TINE og Felleskjøpet.

 • Store lagre av gris og storfe gjør det nødvendig å redusere produksjonen

  (30.08.23) Prisene er redusert for å bidra til økt salg. Det prognoseres en økning i salget av storfe og gris på 2 prosent i 2024. Det er også nødvendig med lavere tilførsler for å redusere lagrene av storfe og gris. Det er flere tiltak som vil bli satt i verk. Tilførselsprognosen på storfe i høst er mer usikker enn normalt på grunn av fôrsituasjonenen etter tørke og flom.

 • Styreleder i Nortura fratrer

  (29.08.23) Trine Hasvang Vaag har meddelt selskapet at hun med umiddelbar virkning trekker seg som styreleder i Nortura. Styrets nestleder Jan Erik Fløtre overtar som styrets leder frem til neste årsmøte. Første varamedlem Einar Meisfjord blir konstituert som fullverdig styremedlem ut inneværende valgperiode.

 • Statusmelding fôringsdyr og prisendringer livdyr fra Nortura

  (21.08.23) Ikke uventa blir det en del korrigeringer på pris på fôringsdyr fra 21. august. Dette pga endringene i engrospris storfe fra samme dato. Videre er det allerede vedtatt en prisløype for storfe som vil utløse en ny prisjustering på fôringsdyr fra 1. oktober. Nye priser på kalv og fôringsdyr vil bli lagt ut på våre sider med det første.

 • Endring i prisløypa for storfe og gris

  (16.08.23) På grunn av svakere salg av helt slakt enn forventet, reduseres engrosprisen for storfe med kr 4,00 pr kg og gris med kr 0,80 pr kg fra mandag 21. august. De øvrige endringene i prisløypa gjennomføres som planlagt.

 • Skolestart – fra Gilde og PRIOR

  (14.08.23) Årets skolestartkampanje fra Gilde. Vinn matbudsjettet! Kjøp Gilde Ekte Kokt Skinke og finn kode i pakningen for å delta. PRIOR frister med matpakke-kit med matpapir og matboks.

 • Flommen berører også Nortura

  (11.08.23) Heller ikke Nortura har vært uberørt av flommen på Østlandet de siste dagene. I tillegg til at vi har hatt litt utfordringer med inntransport av dyr og uttransport av varer, så har vi fått flomskader på fabrikken vår på Gol.

 • Gilde Pølsemakerens Beste på sommerturné

  (09.08.23) Pølsemakerens Beste har i sommer vært på turné! Siste stopp på sommerturneen var på EUROSPAR Brokelandsheia, en av Norges fineste og største butikker i SPAR kjeden. Mange hyggelig kunder fra fjern og nær, også noen Nortura produsenter fra andre steder i landet som var på ferie var innom.