Endring i prisløypa for gris, storfe og lam

(13.09.22) For å oppnå et prisuttak i 2. halvår 2022 mest mulig i samsvar med Planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE), gjøres følgende endringer i prisløypa for engrospris.

Gris

  • Fra mandag 26. september (uke 39): Engrospris opp kr 0,50 per kg
  • Fra mandag 10. oktober (uke 41): Engrospris opp kr 0,50 per kg

I den opprinnelige prisløypa var oppgangen på kr 0,40 per kg begge datoene.

Storfe

  • Fra mandag 7. november (uke 45): Engrospris opp kr 1,10 per kg.

I den opprinnelige prisløypa var oppgangen på kr 0,90 per kg.

Lam

  • Ingen endring fra mandag 26. september (uke 39).

I den opprinnelige prisløypa var det en nedgang på kr 0,50 per kg.

De øvrige endringene gjennomføres som planlagt for gris, storfe og lam. Prislistene som ligger ute vil bli oppdatert med endringene.