Gyldig KSL trer i kraft

(26.09.22) Hele landbruksnæringa, med alle varemottakere, står bak innføringen av Gyldig KSL som trer i kraft nå i høst. Målet er å få alle bønder i Norge med Gyldig KSL, slik vi får et felles kvalitetssystem som styrker tilliten til norsk matproduksjon. I tillegg vil du med Gyldig KSL unngå trekk ved levering. For å få Gyldig KSL må årlig egenrevisjon være gjennomført og eventuelle avvik gitt ved ekstern KSL-revisjon må lukkes.

Hva er Gyldig KSL?

Gyldig KSLAlle varemottakere i Norge oppdaterer nå sine datasystemer. Dette medfører at du som bonde må dokumentere at du har status med Gyldig KSL ved levering. For å ha Gyldig KSL må du: 

  • gjøre din årlige egenrevisjon 
  • lukke avvik etter de frister som er satt 
  • ta imot KSL-revisoren når det er tid for eksternrevisjon 

Med innføring av Gyldig KSL legger næringa om rutinene for trekket på oppgjøret fra varemottaker for manglende KSL (KSL-trekket på folkemunne). Fra nå blir det slik at mangler du egenrevisjonen i KSL, så skal du få en direkte oppfølging fra KSL. Trekket for manglende egenrevisjon forsvinner med andre ord, men ikke trekk for avvik knytta til bransjeavtalene. 

Hvorfor innføres Gyldig KSL?

Hele landbruksnæringa, med faglaga og varemottakere i spissen, står bak innføringen av Gyldig KSL. Målet er å få alle bønder i Norge med Gyldig KSL, slik vi får et felles kvalitetssytem som styrker tilliten til norsk matproduksjon. I tillegg vil du med Gyldig KSL unngå trekk ved levering.

KSL ivaretar myndighetens lovpålagte krav til internkontroll, som igjen dokumenteres videre i verdikjeden og helt ut til forbruker gjennom merkeordningen Nyt Norge. Nyt Norge har svært høy tillit hos forbruker. Hele 9 av 10 kjenner Nyt Norge og 7 av 10 har tillit til merkeordningen.

Har du fått brev? Blir viktig å holde fristene

Du som nå mottar brev om Gyldig KSL, oppfyller ikke ett eller flere av de angitte kravene og har fått varsel om at fristene er utgått. Ved denne innføringen av Gyldig KSL, er det samlet opp produsenter som ikke oppfyller kravene fra juli, aug, sept og okt i 2022. Dere har nå frist til 1. november for å gjennomføre egenrevisjon.

Fra november og videre vil brev om Gyldig KSL følge de vanlige varslingsrutinene til KSL.

Hva må du gjøre?

For å få Gyldig KSL må årlig egenrevisjon være gjennomført og eventuelle avvik gitt ved ekstern KSL-revisjon må lukkes. Når egenrevisjon er gjennomført har du status Gyldig KSL og kan levere til varemottaker som vanlig.  

Dette gjør du ved å logge på din side på KSL -  Les mer om egenrevisjon her

Hva skjer om fristene ikke holdes? 

Konsekvensen av å ikke ha Gyldig KSL er at fra nå krever varemottaker at du må ha en oppfølgingsrevisjon. Kostnadene er på kr 4500 kr + mva, og dette må du dekke selv.

Dersom du gjennomfører egenrevisjon og lukker avvik etter eksterne KSL-revisjoner i tråd med avtalte frister, unngår du oppfølgingsrevisjonen og den ekstra kostnaden.   

Hva er en oppfølgingsrevisjon? 

Målet med en oppfølgingsrevisjon er å hjelpe deg fram til status med Gyldig KSL. Ved oppfølgingsrevisjon p.g.a manglende egenrevisjon vil revisor bidra til at egenrevisjonen blir gjennomført og blir registrert ved besøket.  En oppfølgingsrevisjon har elementer av rådgiving. 

Manglende lukking av enkelte, kritiske avvik, etter de frister som er satt, kan også iverksette en oppfølgingsrevisjon.

Har du avsluttet driften? 

Gyldig KSL forventes av de produsentene som søker Produksjonstilskudd, er aktive i Landbruksregisteret og er registrert hos varemottaker.

Er driften avsluttet eller du mener du ikke har krav om Gyldig KSL ut fra disse kriteriene, meld tilbake på e-post ksl@norskmat.no.

Hele næringa står bak Gyldig KSL

Å innføre Gyldig KSL er i tråd med leveringsbetingelsene, bransjeavtalene og gjennomføres etter ønske fra hele næringa.

Se mer på ksl.no/no/ksl-standarder/gyldigksl

 

Relatert informasjon (ekstern)