Kjell S. Rakkenes valgt inn i styret til UN Global Compact Norge

(24.03.22) Kjell S. Rakkenes, konserndirektør Strategi, rammevilkår og kommunikasjon i Nortura ble onsdag 23. mars valgt inn i styret til UN Global Compact Norge. Nortura ble medlemmer av Global Compact i juni 2021, som første norske landbruksaktør.

Kjell S. Rakkenes

FNs rammeverk for bærekraft og mål ligger til grunn for Norturas helhetlige bærekraftstrategi «Mat på naturens premisser». Vi ser fram imot et enda tettere samarbeid med Global Compact Norge, som er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Vi bidrar ved å lytte, lære, dele og samarbeide med næringslivet, organisasjoner og politikere nasjonalt og internasjonalt for å realisere FNs og Norturas bærekraftsmål, sier Rakkenes.

Nortura ble medlemmer av Global Compact i juni 2021, som første norske landbruksaktør, og er dermed forpliktet til å implementere ti prinsipper innenfor menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og korrupsjon og bidra til FNs 17 bærekraftsmål.

UN Global Compact ble opprettet av Kofi Annan i 2000, for at FN skulle samarbeide med privat næringsliv over hele verden for å oppnå FNs mål om fred og bærekraftig utvikling. I dag deltar over 12.000 bedrifter på verdensbasis, og majoriteten av verdens største selskaper.

Relatert informasjon (ekstern)