Landsvinnere husdyrtreff melkeproduksjon – Storsteigen videregående skole

(31.05.22) Det var flere oppgaver som lå ganske tett i toppsjiktet, men det ble til slutt Mari Brevad Lien, Jens Erik Volden, Sivert Husom og Petter Godtland Røe fra Storsteigen videregående skole som stakk av med seieren og ble årets lansvinnere på melkeproduksjon.

Vinnerne fra venstre, Mari Brevad Lien, Jens Erik Volden, (lærer) Lars Terje Nyhus og Sivert Husom. Petter Godtland Røe var syk da bildet ble tatt. Foto: Storsteigen VGS

Husdyrtreffoppgaven innen melkeproduksjon hadde i år en praktisk oppgave med søkelys på kalvetilvekst. Videre ble elevene utfordret med å analysere et årsoppgjør fra Kukontrollen, de måtte besvare spørsmål som gikk på avl i egen besetning, og til slutt den tradisjonelle oppgaven med refleksjon rundt landbrukssamvirkets rolle.

Vinnerbesvarelsen utmerket seg med gode økonomiske beregninger omkring kostnadene med tap av kalv, noe som ga besvarelsen et ekstra løft. Her var både tapte inntekter og utgifter til framfôring av to-års gamle kviger trukket inn i regnestykket.  I analysen av årsoppgjøret la vi vekt på at elevene har sett de store linjene og vurderer resultatene fra Kukontrollen sett i lys av gårdens ressursgrunnlag og fjøsrutiner.

Kontaktlærer Lars Terje Nyhus forteller at elevene så mer og mer helhet og sammenhenger etter hvert som de kom lenger inn i oppgaveskrivingen. Interessen ble spesielt stor da det viste seg at kalvene de målte, som tilsynelatende så fine ut, hadde dårligere tilvekst enn forventet.  Dette skapte stort engasjement og motivasjon til å finne forbedringer. Da så de nytten av dokumentasjon og bruk av gode rådgivningsverktøy. De har ellers forstått betydningen av å ha et godt nettverk. Informasjon til diskusjon, priser, ideer med mer, ble hentet i og utenfor skolen. Prosessarbeid og nettverksbygging er viktig læring.

Etter at oppgavene ble levert hadde klassen plenumspresentasjon og diskusjon. Elevene var både kritiske og konstruktive til hverandres oppgaver. Jeg synes husdyrtreff har vært en interessant og nyttig oppgave å gå gjennom for alle sammen, avslutter Lars Terje Nyhus.

Pressekontakt:

Tine v/Hege Overrein, tlf. 952 52 340, epost hege.overrein@tine.no
Geno v/Eva Husaas, tlf. 472 63 693, epost Eva.husaas@geno.no

Storsteigen VGS: Lars Terje Nyhus, tlf. 91121885, epost lasnyh@innlandetfylke.no

 

Husdyrtreff 2022

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff ble første gang arrangert i 1981/82.

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene. 

14 skoler og om lag 200 elever var påmeldt på årets husdyrtreff-tevling. De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring. 15 av besvarelsene var på melkeproduksjon (2 av disse fra voksenagronomer), 9 på storfekjøttproduksjon, 11 på saueproduksjon (3 av disse fra voksenagronom), 5 på fjørfeproduksjon og 4 på svineproduksjon.

Som arrangører av Husdyrtreff synes vi at det er både viktig og artig å få være med å bidra til kompetansebygging. Det gjør vi også ved at landets husdyrlærere annethvert år blir invitert til et dagseminar hvor vi presenterer fagnytt innen de ulike husdyrproduksjonene.

Vi gratulerer de flinke vinnerne av årets Husdyrtreff og spesielt Øksnevad Videregående Skole på Kleppe som har årets vinnerlag på sau, Tomb Videregående Skole i Råde som har vinnerlagene på svineproduksjon og storfekjøttproduksjon, Storsteigen videregående skole i Alvdal som har årets vinnerlag på melkeproduksjon og Jønsberg videregående skole som har vinnerlaget på fjørfeproduksjon!