Nortura Medlemssenter – sterk jobb i frontlinjen

(04.02.22) Med flere systemer ute av drift grunnet dataangrepet, måtte Norturas frontlinje – medlemssenteret tenke kreativt. Selv med et fortsatt høyt arbeidspress, står de på tidlig som seint – for våre over 17000 eiere.

Konsrnsjefen på besøk hos medlemssenteret

– Jeg er dypt imponert og takknemlig for det engasjementet og viljen medlemssenteret har vist og viser i en krevende tid. Det er helt avgjørende at medlemssenteret er «oppe og går», tar imot innmeldinger, håndterer avregninger og besvarer spørsmål. For hvis vi ikke får registrert og hentet dyr, stopper vår verdikjede, uttaler en takknemlig og imponert konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Hun får støtte fra visekonsernsjef og konserndirektør fra Råvare og medlem, Hans Thorn Wittussen som legger til at de har løst utfordringene på en eksepsjonell god måte ved å være føre var.

Inger Brenni, teamleder som treffer, Hans Thorn Wittussen og Anne Marit Panengstuen på besøk hos medlemssenteret
Inger Brenni, teamleder t.v. med Hans Thorn Wittussen og Anne Marit Panengstuen på besøk

«Å ha både plan A og plan B»

Det ble etablert flere «work around-» og nødløsninger, for å sikre et åpent og tilgjengelig medlemssenter. På mange områder har det betydd å etablere manuelle rutiner for å ivareta funksjonen og kontakten med våre eiere, noe som i praksis har betydd og betyr betydelig merarbeid.

– Noen av rådgiverne bidro også på medlemssenteret da det var på det travleste forteller sjef for medlemssenteret og dyretransport Monika Solberg. Hun fullroser de teamledere, systemansvarlige og ansatte på medlemssenteret; det eierskapet, samholdet, drivkraften og det gode humøret har vært der hele tida.

Hun legger dog til viktigheten av å ha både en plan A og en plan B, hvis plan A skulle være «humpete».

Over 8000 samtaler til medlemssenteret

Fra 21.12 gikk «Min side» sammen med en rekke andre programmer helt ned. Etter kort tid iverksatte de beredskapsplanen.

– For når «Min side» kan innkassere over 1,2 millioner sidevisninger årlig, er det viktig at vi har en reserveplan og et informasjonsløp som fungerer, forteller en av teamlederne på medlemssenteret, Inger Brenni. 

– Bare i januar registrerer medlemssenteret nær en dobling på antall henvendelser. Selv om store deler av Nortura er mer eller mindre i normal drift igjen, er vi på medlemssenteret sterkt preget av dataangrepet. Derfor var det ekstra kjærkomment at både konsernsjefen og visekonsernsjefen besøkte oss sist uke, avslutter Monika Solberg.

Medlemssenteret i frontlinjen hos Nortura
I frontlinjen hos Nortura, fra venstre; Trude Mæhlum, Mai Lis Rudsengen, Charlotte S. Mikkelsen og sjef for medlemssenteret, Monika Solberg.