Nortura opp to plasser på internasjonal dyrevelferdsmåling

(13.09.22) En internasjonal dyrevelferdsmåling publisert i dag av Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) viser at Nortura klatrer to plasser til nest beste plass i en global dyrevelferdsmåling. Målingen gjennomføres årlig og viser hvordan matprodusenter over hele verden rapporterer arbeidet med dyrevelferd.

Storfe i fjøset

Målingen viser også at Norske matprodusenter er ledende i verden når det gjelder åpenhet og rapportering. Gjennomsnittscoren har siden 2020 økt fra 34 prosent til 42 prosent – opp åtte poeng. Til sammenlikning ligger de globale bedriftene på 32 prosent – ti poeng bak de norske matprodusentene.

Nortura er den eneste nasjonale matprodusenten som oppnår nivå Tier 2, og er den eneste aktøren som håndterer dyrevelferd for kylling, småfe, storfe, gris, kalkun, reinsdyr og egg.

– Vi er stolte over dette resultatet. Det viser at vårt systematiske arbeid med dyrevelferd, rapportering og åpenhet bærer frukter. Selv om vi håndterer alle dyreslag i Nortura, er målet vårt Tier 1, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Dyrevelferd er bærekraft

Nortura la tidligere i år frem en helhetlig bærekraftstrategi for å styrke arbeidet med dyrevelferd, klima, naturmangfold, rettferdig inntektsfordeling i jordbruket og produksjon av mat på naturens premisser.

– Dyrevelferd har en helt sentral plass i arbeidet vårt med bærekraft. God dyrevelferd er grunnlaget for eggets og kjøttets plass i kjøleskap og på tallerkener til nordmenn, sier Panengstuen.

Nortura inviterer til dialogmøte om dyrevelferd på Litteraturhuset den 17. oktober klokken 09:00 – 10:30. Det blir innledninger fra statsråd Sandra Borch og konsernsjef Anne Marit Panengstuen og politisk debatt med sentrale norske NGOere, politikere og forskere.

«Dialog om bærekraft» er en serie dialogmøter hvor Nortura inviterer NGOer, politikere, forskere og andre fra begge sider av bordet til å drøfte helt sentrale temaer i spørsmålet om kjøtt, egg og bærekraft.

Link til BBFAW rapport 

Se mer i pressemelding fra Nortura

Relatert informasjon (ekstern)