Ringorm er påvist hos en besetning i Vestfold

(01.02.24) Da det er påvist ringorm hos en besetning i Vestfold, følger Nortura Mattilsynet sitt regelverk i forhold til transport av både livdyr og dyr til slakt.

Båndlagte besetninger vil bli løpende informert fra Mattilsynet om status i besetningen. 

Det må påregnes utsettelser og endringer i transport så lenge Mattilsynet utfører prøvetaking på båndlagte besetninger. Dyr kan sendes til slakt med dispensasjon fra Mattilsynet.

Les mer på Mattilsynet sin infoside her, denne blir løpende oppdatert. Her står det også info vedrørende smittebeskyttelse.

Se informasjon om status på Mattilsynet sin side

Varsle Mattilsynet

Ser du tegn til smitte i din besetning er det svært viktig at du varsler Mattilsynet så raskt som mulig på telefon 22 40 00 00.

Se også: Det er påvist ringorm på storfebesetninger i Trøndelag