Topplinjevekst og stabil EBITDA-utvikling – utbetaler 100 mnok til eierne i utbytte

(10.03.22) Nortura-konsernets omsetning vokser med 1,9 milliarder kroner (7,7 prosent) og endte på 26,6 milliarder kroner i 2021. Konsernstyret foreslår å utbetale 96 millioner kroner i utbytte og renter til eierne gjennom medlemskapital-ordningen. Nortura har i tillegg økt utbetaling av tilleggsytelser til eierne med 70 millioner kroner i 2021.

EBITDA resultatet i 2021 endte på 849 millioner kroner (-8,6 mnok), noe som er på nivå med året før.

– Nortura er bondens eget selskap, og jeg er glad for at vi bidrar betydelig til inntekten i en vanskelig periode for bonden. På grunn av resultatet foreslår konsernstyret utbetaling av ca. 100 millioner kroner i utbytte og renter til våre eiere. Dette kommer i tillegg til ca. 70 millioner kroner mer i tilleggsytelser samt økte råvareutbetalinger til medlemmer med ca. 600 millioner kroner i form av økt pris og volum, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Nortura har ekstraordinære kostnader og økte tilleggsytelser til eierne på mellom 250 – 290 millioner kroner, noe som forklarer hvorfor EBITDA resultatet ikke styrker seg sammen med omsetningsveksten:

  • Kraftig økting i energipriser, særlig i tredje kvartal, førte til en samlet kostnadsvekst på 180 millioner kroner for konsernet, hvor 147 millioner kroner relaterer seg til morselskapet.
  • Nortura ble utsatt for et cyberangrep i desember 2021. For å sikre drift og minimere skade på kjernesystemene, medførte dette ekstraordinære kostnader knyttet til angrepet på 36 millioner kroner.
  • Nortura har i 2021 utbetalt rekordhøye tilleggsytelser til sine eiere. For konsernet innebærer dette en økning i råvarekostnad på 70 millioner kroner i 2021.

I tillegg påvirkes resultatet negativt av bortfall av tiltakspakker fra myndighetene relatert til COVID, omstillingskostnader i forbindelse med utrulling av ny industristruktur og økte IT kostnader relatert til implementeringen av nye IT tjenestekjøpsavtale.

– Resultatet påvirkes dessverre negativt av kraftig kostnadsøkning, særlig energi, råvarepris og cyberangrepet. Norturas industristruktur er energikrevende, spredt over hele landet og preget av overkapasitet. Konsekvensene av den kraftige veksten i energipriser rammer derfor konsernet ekstra hardt og viser hvor viktig gjennomføringen av en ny helhetlig industristruktur og byggingen av nye Nortura er for konsernet, sier konsernsjef Anne Marit Pangenstuen.

Nortura Proff vekstvinner – Gilde med sterk avslutning på året

Nortura Proff, som betjener HoReCa og industrimarkedet, utviklet seg sterkt i fjor. Serveringsmarkedet vokste samlet 12 prosent, mens Nortura Proff økte markedsandelene med en vekst på 20 prosent for året.

I dagligvaresektoren vokser EMV på bekostning av de uavhengige merkevarene også i 2021. Samlet går markedsandelen til Norturas merkevarer ned 0,2 prosentpoeng. Norturas merkevarer hadde i fjor en markedsandel på 32,2 prosent, kombinert med EMV-produksjonen i konsernet var markedsandelen 43,1 prosent (- 0,1 prosent). Prior holder stand mot året før, mens Gilde mister 0,4 prosentpoeng. Systematisk og målrettet kategoriarbeid gir imidlertid resultater. Gilde gjør et sterkt siste tertial og øker markedsandelen med ett prosentpoeng.

– Vi har i lang tid arbeidet for å styrke den bondeeide og uavhengige merkevarens plass i dagligvarehandelen. Et sterkt siste tertial for Gilde og et godt år for Nortura Proff, og fortsatt positiv utvikling inni 2022, gir signaler om at vi er på rett vei, sier Panengstuen.

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)