Valgkomiteen ønsker tillitsvalgte-tips

(13.02.2022) Hvem skal styre Nortura i framtida? Sentral valgkomité ønsker innspill på personer som kan være aktuelle for verv i Nortura.

– Det er ikke plass til alle Norturaeiere i konsernstyret eller de andre sentrale posisjonene i selskapet, men alle kan komme med innspill på hvem som skal ha disse rollene, sier Borgny Grande.  

Grande er storfebonde i Grong Trøndelag og leder for sentral valgkomité i Nortura. Nå skal valgkomiteen legge brikkene for en ny periode. De skal finne kompetente og kunnskapsrike bønder til å bekle flere roller i bondens selskap. Både til konsernstyret og andre viktige posisjoner som kontrollkomité, ordfører og valgkomité. 

– Vi trenger folk som har stor forståelse for hva samvirkeselskap er og som har evnen til å samarbeide, sier Grande.  

Når det kommer til sammensetning i styret jobber valgkomiteen alltid med et mål om balanse mellom kjønn, regioner og representanter for de ulike dyreslagene. Grande forteller at det er opp til eierne selv, altså Norturas bønder, å bestemme retningen for bondens selskap. 

– Vi trenger gode folk som brenner for Nortura og norsk landbruk i en krevende tid, sier Grande og ber om tips om personer som kan være verdt å følge med på.  

Jeg foreslår: